Huszonegyedik század stílusa

cica a házban

„A stílus maga az ember”

 

Az ember minden korban teremtett magának hozzáillő stílust és divatot. Ez utóbbi néha rövid időn belül többször is – napjainkban akár még évente, sőt bizonyos téren, mint az öltözködés , szinte már évszakonként – változhat.

 

az én házam

 

Stílusok változnak, divatirányzatok jönnek -, mennek, de egy valami, minden korban és időben, mindig ismétlődik bennük; mégpedig a célszerűségnek (praktikusságnak) a követelménye.

Bármely stílus, benne a divat is, addig marad fent, míg praktikumának csúcsát el nem éri, ezután minőségi változáson megy át, „modernizálódik”, illetve egy magasabb szinten megújul és a régi elhal.

 

Például a románkor állandósult háborús éveiben a stílusra és a divatra jellemző monstrum, nehézkes, sötét és zárt jelzők a gótika, égbetekintő, karcsú, égbeszökő, mívesen és kecsesen, áhítatot sugalló, fenséges jelzős kifejezésekre cserélődnek.

 

 

ROMÁN KORI STIL 014

Román stílus

 

Ez utóbbiak viszont a földi életörömöket előtérbe helyező reneszánszban, megint más praktikumoknak megfelelő, azokra jellemző jelzős kifejezésekre módosulnak. Mint például; arányos, harmonikus, életvidám, gyönyörködtető, ragyogó, élettől duzzadó, verőfényes, napsugaras, színpompás, boldogító, örömszerző és így tovább.

 

GÓTIKUS STIL 09

Gótikus stílus

 

 

Voltak s talán még lesznek is stílusok és azon belül divatok melyekben a praktikum alkotó elemei diszharmóniába kerülnek egymással.

Mielőtt azonban továbbmennék, nézzük meg mit is nevezünk mi praktikumnak?

A praktikum három legfőbb jellemzője:

  • Hasznosság és célszerűség
  • Kellem és érzelmi ráhatás
  • Megvalósíthatóság és fenntárhatóság

 

Bármennyire hihetetlen a természet törvényei az élővilágon is szigorúan számon kéri a praktikusságot. A fent említett követelményeknek a harmonikus egysége éppen úgy követelmény az élet fennmaradásánál, mint a tárgyak világában. Ezek a követelmények egymással kölcsönhatásban vannak. Bármelyik is hiányzik, vagy a másikak rovására túlsúlyba, esetleg hátrányba kerül, deformáció, alkalmatlanság, végül megszűnés lesz az eredménye.

 

DINÓK

 

Az élővilágban nagyon sok végzetes deformációt ismerünk, hogy csak egyet említsek közülük; a dinoszauruszok kipusztulásának az esete. Aránytalanul hatalmas test, hatalmas étvágy, hatalmas súly, lassú helyváltoztatás, mindezek eredménye a kihalás.

 

Nézzünk most a stílusfejlődésben is néhány példát !

Legkevésbé praktikus kor történeti stílus például a rokokó volt. Jellemző erre a stílusra, hogy olyan; mértékben tagadja meg a hasznosságot, a használhatóságot, és részesíti előnyben a ’ fényűzés üres cifraságát és csillogását, hogy a deformációja révén – ha közvetlen nem is,de közvetve – még a francia forradalom kirobbanásának és XVI. Lajos lefejezésének is az okozója lett.

 

 

ROKOKÓ STÍL 014

Rokokó stílus

 

A stílus másik véglete a túlont – túl is praktikusnak látszani akaró szocialista realizmus. A stílus olyan mértékben tagadja meg a kellemet, az érzelmi világot és vált a politika és a tiszta mérnöki elme tolmácsolójává, hogy ennek következtében két világkatasztrófa közvetett előidézője lett, Kezdetben a német nemzeti szocializmusnak, majd a sok millió emberáldozatot követelő kommunista diktatúrának lett ikonidus esztétikai irányzata.

 

SZOCREÁL STIL

Szocreál stílus

 

A fenti két stílus azért válhatott tragikus példává, mert praktikumukban több volt a diszharmónia az elviselhetőnél. Tökéletes praktikum persze nincs, (ezért van fejlődés) de létezik egy tűréshatár, amelyen belül, ha nem is a végtelenségig, de működhet egy rendszer, életben maradhat egy faj, fejlődhet egy stílus, és korokat átívelve használható marad egy építmény, egy tárgy.

 

A teremtett világ sem hibátlan. Vagyis igaza van annak, aki azt állítja, hogy olyan stílus és olyan korszak nem is létezett, amelyiknek praktikumának harmonikus egységében ne lenne valamilyen ellentmondást, vagy hibát találni. Azonban ez az érvelés is, mint sok másik, csak részben igaz. Ugyanis az általunk ismert kor történeti stílusok, melyeket a művészettörténészek számunkra mostanáig elénk tártak többnyire egy szűk réteg, általában az uralkodó osztály stílusát és divathóbortjait tárgyalják Ebben pedig bőven találhatunk praktikussági hiányosságokra utaló képeket és leírásokat.

 

falu végen

 

Ám, ha megvizsgáljuk a nép és ezen belül is a vidéki élet kor történeti stílusainak, praktikusságát és mértéktartó divatjait, akár környezetformálásában, életmódjában, természethez való viszonyában, településtervezésében, házépítésében, lakáskultúrájában, kertépítésében, viseletében, családi- és hitéletében, művészetében, bármely nemzetről is legyen szó – tapasztalhatjuk, hogy minden dolgaikat a praktikumnak az összhangja hatja át. Minden – mindennel harmonikus egységben egészíti ki egymást.

 

ólban kútban

 

Például a nép egészen „primitív” lakása, amiben csak a legszükségesebb holmi van, és az is olyan takarékos ízléssel, hogy az már-már nem Is nevezhető ízlésnek, csak valamilyen tisztaságnak, rendszeretetnek fogható fel inkább. Majdnem hibátlan. Vagyis ez esetben korszakokon átívelő és hosszú időn át fenntartható építkezési és lakberendezési stílus és életforma érhető tetten.

 

ha én gazdag lennék II.

 

Az ilyen otthonokban semmi sem „művi”, legyen az szegény vagy gazdagabb ember háza. Itt minden a maga helyén, a rendeltetésnek megfelelőn, igaz és természetes harmóniában van a környezetével, akár úgy, mint a tájjal, a faluval, az utcával, sőt még a szomszéd településsel is.

 

 

 

érkező sarok

 

Más a világ a csíki fenyvesek alatt és megint más a nagykunsági sziken, amit fátlan kietlenséggel vert meg a sors. „Se viráguk, se fájuk” írja Ady, de, hogy ne szeretnének, az nem fogható rájuk.

Sehol sincs annyi virág, annyi jó ízléssel ruhafélén, mint az alföldi pásztorember subaszűrjén.

 

CIFRASZŰR MOTÍVUM

 

Viszont az is igaz, hogy soha sem szerettek volna mediterrán stílusú, házakban és narancsfás kertekben élni. A kovácsoltvas ülőbútorok és a márványlapos padlók sem hozták igazán izgalomba az ilyen helyen élő embereket. Többre becsülték a lócát a tornácon és a szárazságot jól tűrő, igénytelen, de virágját mindég bőven ontó, muskátlit az ablakban.

 

muskátli másolata

 

Az egyszerű nép háza, országszerte, sőt még tájanként is különböző. Változik a történelmi hagyományoktól, az etnikai eredettől, foglalkozástól, gazdasági színvonaltól és a helyben beszerezhető anyagok lehetősége szerint.

 

 

Új kép

 

Soha sem uniformizálódik. Nem áruházi kínálat, a vevőkre ráerőszakolt, felesleges termékek, gyűjtőhelye. Nincsenek pénztárca nyitogatásra csábító hamis ékítményei, és mind e mellett, nem használnak soha nem látott és senki által nem ismert, távoli földrészekre, vidékekre jellemző anyagokat.

 

vidéki otthon

 

Ezért praktikus és ezért képes egymást követő több generációnak is csodás otthonul szolgálni egy parasztház és annak berendezése, még, ha mind ez szegényesnek is tűnik a mai szemek szemében.

 

kiskertemben

 

Vigyázat! Most nem a népiesről, hanem a népiről beszélek! Sokan most felteszik azt a kérdést, ha ez a nép által évszázadok alatt: kialakított praktikus otthonkép, ház és berendezése annyira Istennek tetsző stílusforma, miért semmisült meg napjainkra és látható már csak kizárólag falumúzeumokban?

 

Rokoko8

 

A válasz egyszerű; a XIX. század első felében az emberiségre köszöntött a gépkorszak. Ezek a kezdetben gőzzel, majd elektromos árammal, benzinnel és dízelolajjal, hajtott technikai csodák, egyre inkább feleslegessé tették az emberi kéz munkáját és ezzel gátat szabtak az ésszerű gondolkodásnak.

 

 

FŰSTÖLGŐ GYÁRKÉPNYEK másolata

 

A tömegtermelés fölöslege megfertőzte az egyszerű nép „tiszta” otthonát is. Létre jött a giccs, a praktikum hiányától szenvedő tárgyak és eszközök sokasága. Ezek, mint a felkavart sárban a homokszemek idővel ugyan majd leülepednek, de már akkorra visszafordíthatatlanul beborítanak mindent, amivel csak érintkeznek.

 

MINOLTA DIGITAL CAMERA

 

Napjaink globalista gazdaságában a helyzet még ennél is súlyosabb, hiszen a multinacionális cégek az egész Földgolyót egy nagy sártengerré változtatják, ahol a praktikum nélküli cikkek, eszközök és életek, ész nélküli fogyasztása és felhalmozása divat lett. Korunk stílusa nagy beteg!

 

KERTI GICCS

 

Van gyógyulás? Igen van.  A gyógymód mi magunk vagyunk emberek, akik nélkül semmilyen stílus nem létezhet. Ugyanakkor stílus sem létezhet praktikum nélkül, vagyis:

Tudásunk és társadalmi hasznosságunk figyelembe vételével érzelmi világunk, szellemi frissességünk, egészségünk fenntartása mellet, törekednünk kell önmagunk és családunk érvényesülésüléséért és megélhetéséért, méghozzá önmagunkhoz és környezetünkhöz méltó, előremutató, igazságos célok eléréséért, melyet, aztán, ha sikerül elérjünk, nemcsak megtartani kötelességünk, hanem továbbfejleszteni is.

 

 

templomban

 

Az ilyen stílus harmonikus egységben van önmagunkkal, embertársainkkal, környezetünkkel, otthonunk berendezésének összképével, valamint embertársi kapcsolatainkkal Az ilyen ember otthona és élete hasonlít a nép egyszerű „tiszta” otthonához és életstílusához, vagyis más szóval: praktikus.

Példatár: Szentendrei Falu Múzeum magam készített képei.

Köszönöm figyelmüket.

 

Horváth Tamás

 

 

 

Szerző: Horváth Tamás

Szólj hozzá Te is!

slots