Mikulás

Fényesek már a kis cipők és kis csizmácskák. Nehezen jön álom a kicsinyek szemére. Mikor lesz már reggel – kérdik a várakozástól lázban égő kipirult orcáikkal. Másnap  reggel aztán még a szemüket dörzsölgetve, de már  fürgén pattnak ki kiságyaikból és  sietve szaporázzák apró lépeiket az este még üresen sötétlő szobaablakuk irányába. Csakhamar halk sikoly és vidám kacagás jelzi: Éjjel itt járt a Mikulás

 

 

December 6-a nem csak Miklós napja, hanem a Mikulásé is. Ezen a napon, a Mikulásnak is kijár pár jó szó s emlékezés a megszületéséről. Megszületése hatalmas világtörténelmi esemény volt. A Walhalla (Mennyország) rombadőlte, vagyis a kereszténységnek az Ó – Skandináv és Ó – Germán, istenhittel szemben kivívott diadala volt. A trónjáról letaszított germán istenek száműzetésbe kerültek. Egyesek sötét parlagokban húzódtak meg, mások rejtelmes népszokások szertartásaiban tengették tovább mostoha életüket.

Közülük a legderültebb sors azoknak jutott, akik a gyermekszobák dajkameséinek meghitt légkörében találtak menedéket. A visszaemlékezés szerint a gyermekszobák kedves látogatója, ha igaz, így járt a nagy Wotan (Ödin) is. Walhalla egykori ura kénytelen volt eltűrni, hogy az apróságoknak szánt mesékben agyszakállú furcsa figurát faragjanak belőle. A kicsiknek azt mesélték, hogy ez a torzonborz bácsi, ha rosszalkodnak – Wotan a hajdani kormánypálcájának torz maradványával – a virgácsával veri el őket, sőt a legrosszabbakat a puttonyában, még a pokolba is leviszi őket. A jól viselkedő gyerekeknek ellenben nagy örömet szereznek, ajándékot kapnak tőle.

Teltek múltak az évek, mígnem püspöki süveg került a gyermekszobák Wotanjának a fejére s az ajándékait, melyeket a jó gyerekeknek korábban, amúgy az asztalukra tett, ezen túl már éjnek idején az ablakukba helyezte el.

Mind e közben világhódító útjára indult a híres Szent Miklósnak, egy negyedik századbeli olasz püspök legendája, miszerint ő három világszép, de koldusszegény nemes kisasszonyt úgy mentett meg a rossz útra téréstől, hogy éjnek idején az ablakukon keresztül pénzt dobott a lányok szobájába. Szent Miklós legendája ettől fogva a felejtés fonalával fonta körbe a Wota- figurájának emlékét.

 

 

Most már Miklósnak, németül: Nickel, szláv hatásra: magyarul pedig: Mikulásnak – nevezték a hajdani Ó – Germán istent. Ajándékosztogató kedvét pedig december hatodikára a szent püspök halála napjára korlátozták.

Így szövődik egybe a Miklós névben a múlt és jelen, a pogány emlék a kereszténységgel, a felnőttek ünnepelő hódolata a kis gyerekek ujjongó örömével.

Kallós Ede

 

Szerző: Horváth Tamás

Szólj hozzá Te is!

slots