A padló öltözete – I. rész

 

A köznyelvben a csomózott szőnyegeket gyűjtőnéven perzsaszőnyegeknek nevezzük. Sajnos elég helytelenül. Hiszen Perzsia (a mai Irán területe) csak igen kis része annak a gazdag szőnyegszövő hagyományokkal rendelkező területeknek, melyeknek népei szőnyegszövő tudományukkal, és művészetükkel elkápráztatják a világot.

 

 

A lakástextilek, akárcsak a különféle viseletek, öltöztetnek. Utóbbiak magát az embert, míg a Függönyök, szőnyegek, ágytakarók, párnák, terítők egy harmonikusan berendezett lakásnak  az  elmaradhatatlan öltözékei. Egyes nemzetek lakáskultúrájában a lakástextileknek, mint például az angol otthonok összképében, kiemelt szerepük van.

 

 

 

A lakástextilek nem csak formálják a környezetünket, de ízlésnevelő hatásuk is van. Amikor manapság a technika vívmányai eluralják az élet majd minden területét, akkor otthonaink lakberendezésében, mint afféle oázis, jelennek meg a kézi szövésű, természetes anyagokból készült lakástextilek, beleértve a kézi csomózású szőnyegeket is.

Mondani sem kell talán, hogy napjaink high-tech lakberendezési stílusa, mely berendezési tárgyaival felvonultatja a legfejlettebb gyáripari technológiákhoz köthető formákat, szerkezeteket és anyagokat (műanyagok, üveg, fém) emberbarátságból – ha egyáltalán e stílusirányzat rendelkezik ilyen tulajdonsággal – igyekszik a rideg összképét egy-egy természetes anyagból, emberi kéz alkotta lakberendezési tárggyal élhetővé tenni. Erre a célra talán a legalkalmasabbak a díszítő szerepet is betöltő, kézi csomózású szőnyegek.

 

 

Az ember már a lakáskultúra kezdeti szakaszaiban is igyekezett a környezetét szépíteni, az otthonát díszíteni. Tehát, ha visszatekintünk a szőnyegek kialakulásának kezdetére és megvizsgáljuk, hogy akkor milyen követelményeknek kellet, hogy megfeleljenek, akkor látni fogjuk, hogy e követelmények a mai elvárásokhoz képest alig változtak. A sátorban lakó nomádoknál, a szőnyegnek, mint az egyik legfontosabb berendezési tárgynak, éppen olyan tartósnak és díszesnek kellett legyen, mint akár a mai otthonokban. Ha mégis e követelményekben az évszázadok során változott, akkor a tartósság követelménye az, mely napjainkra erodálódni látszik.

Mára a szőnyegek tartóssága egyre inkább alárendelt szerepet játszik a díszítő hatás fontossága mellett. Bátran állíthatjuk, hogy szőnyeg nélkül a legízlésesebben berendezett lakás összképe is csupasz és rideg marad. A mai lakberendezéstől éppen úgy megköveteli otthonunk helyiségének padlózata a felöltöztetését, mint akár falaik; a képeket, függönyöket, vagy a színezést.

 

 

A köznyelvben a csomózott szőnyegeket gyűjtőnéven perzsaszőnyegeknek nevezzük. Sajnos elég helytelenül. Hiszen Perzsia (a mai Irán területe) csak igen kis része annak a gazdag szőnyegszövő hagyományokkal rendelkező területeknek, melyeknek népei szőnyegszövő tudományukkal, és művészetükkel elkápráztatják a világot.

Az igazság az, hogy a „keleti” szőnyegeknek számtalan elnevezése létezik, mely elnevezések többségükben a készítés helyére utalnak, vagy a forgalomba hozataluk helyét jelölik meg. A kereskedők, hogy rokonságuk ellenére egymástól megkülönböztethessék e textilcsodákat, rendszerbe foglalták valamennyit, technikai különbözőségük és ornamentikájuk (ékítményeik) sokfélesége szerint.

 

 

Így a kézi csomózású szőnyegeket őt nagy csoportra osszuk, úgy, mint:

1. Kis – ázsiai szőnyegek: (pl.: Anatóliai, ghordeszi /gördeszi/, uszhaki, bergamoi, kulai, ladiki, stb.)

Jellemző ékítményeik mértani jellegűek. Általában arabeszk rácsozatos – vagy fonadékos szalagdíszítés a középpontban – az úgy nevezett tükörben, pedig csipkézet szélű medálion található.

Érdekességük még, hogy e csoportban a legjellegzetesebb darabok az imaszőnyegek. Díszítésük árulkodó, hiszen a középső mezőben az ékítmény általában imafülkére emlékeztető alakzat, melynek boltozatát páros számú oszlop támasztja alá. A kisázsiai szőnyegek egy másik csoportja még az úgy nevezett „szmirnák” melyek nem csak e területre jellemző szőnyegek, de abban is megegyeznek, hogy laza-csomózásúak és magas száltakarójuk nyers színezetű.

 

 

Kis-ázsiai imaszőnyeg

Kis-ázsiai, Gördesz

Kis – ázsiai, Bergamo

2. Kaukázusi szőnyegek: (pl: derbenti, shírváni, kubai, kazaki, karabaghi, stb.)

Jellemző e szőnyegekre, hogy igen tarkák, de mégis nagyon ízlésesek. A kaukázusi szőnyegminták talán a legváltozatosabbak, ami abból adódik, hogy ezen a földrajzi területen közel háromszázötven különböző nomád törzs él még napjainkban is, és e törzsek mindegyike bír szőnyegszövéssel, s ennél fogva saját megkülönböztető díszítő elemekkel is. Általában az itt készült szőnyegek ritkán érik el a három négyzetméternél nagyobb felületet, hiszen az ennél nagyobb darabok szállítása a gyakori vándorlásban akadályozná a törzsek mozgását.

Szőnyegeiket geometriai mintázattal, stilizált növényi- és állati motívumokkal ékítik Szőnyegeik alapja mindig gyapjúszál. Pamutfonalat, mivel vándorló, állattartó törzsek, soha sem használnak. E terület, hazája még az úgy nevezett; „sumák”-nak. Ezek hurkoltak és a rájuk jellemző vörös színről kapták a nevüket. Jellegzetes vörös – kék színviláguk, olykor kevés fehér díszítéssel vegyül.

 

 

 

Kaukázusi szőnyeg

Kaukázusi, Kuba

Kaukázusi, Sirván

 

3. Perzsaszőnyegek: (pl.: Észak – perzsa; sziné-i, hari-i, yoraghani, tebrizi, Közép-Perzsiából; hamadani, ferahani, susegani, dzsanshegani, maskabadi, Dél-Perzsiából; shairazi, mekkai, kírmani, masedi, Kelet-Perzsiából; khorasszáni, herati, stb.)

A perzsaszőnyegeket nem csak készítési helyükről nevezték el, hanem díszítményeik szerint is megkülönböztethetők egymástól. Így vannak vadászjelenetekkel ékítettek, növényi díszítésűek, vázásak, medálionosok, sőt, figurálisak. Találhatók még kisebb részben imaszőnyegek is az azokra jellemző mintázattal.

Az itt készült szőnyegekre jellemző a színpompa, finom rajzolat, finom alapanyag és kitűnő technikai munka. Kivételes csoportjuk az úgy nevezett selyem perzsák, melyek általában Keshán városában készülnek. Mintázatuk azonban kevésbé finom, mint a csodálatos és finom tapintású fonalanyaguk. Már a XV. században a Szafavida dinasztia korában is, az iszlám világ drága megbecsült szőnyegcsodái voltak ezek finom fonalú, kézi csomózású textilek.

 

Perzsia, Tebrisz

Perzsia, Khorasszán

Perzsia, Szafavi

 

 

Perzsia, Tebrisz

Perzsia, Khorasszán

Perzsia, Ferahan

Folytatás a II. befejező részben olvasható.

Horváth Tamás

 

 

Szerző: Horváth Tamás

Szólj hozzá Te is!

slots