Kép a falon (Gomb a kabátom?)

 

Otthonainkban különféle céllal, különböző tárgyakkal vesszük körül magunkat. Ezek a tárgyak lehetnek, kimondottan funkcionális, úgynevezett használati tárgyak, és lehetnek esztétikai célokat szolgáló dísztárgyak. A tárgyaknak ilyen módon történő felosztása természetesen nem minden esetben igaz, mert vegyünk példának egy pásztorbot.

Tudjuk, hogy ezt a szerszámot a juhászok a birkák befogásánál használják, tehát ebben az estben használati tárgy. Ám, ha ezt a botot szépen megfaragják és míves, horgos rézkapóval a látják él a markolatát, akkor ez a tárgy, már díszévé is válik a juhásznak. Na, már most, ha ezt az ékítményes szerszámot, mint nagyapánk örökségét, emléknek a szobánk falára szögre akasztjuk, akkor innen fogva ebből az egykor volt mívesen faragott szerszámból, már csak az otthonunk falát díszítő tárgy lesz. Otthonunk hangulatunkat fokozó összképének szerves részévé válik.

 

A falra akasztott dísztárgy stílusát minden esetben a berendezés stílusa határozza meg.

Tehát megfogalmazhatjuk; minden tárgynak van rendeltetése (funkciója), de a formájával, színével, emlékhatásával, vagyis hangulatával minden napi életünk szépségigényét is kielégítik. . Ezért is van szükség ma még inkább, mint hajdanán, iparművészekre, formatervezőkre, és ha maradt még, népművészekre, mert az ő munkájuk biztosíték arra, hogy egy tárgynak nem csak funkciója, hanem kelleme is legyen. Jól eső érzéssel tudjuk azokat nézni vagy a kezünkbe venni.

Ezek után nézzük a képeket! Mint azt a címünkben is megkérdőjeleztük a kép nem csupán egy gomb a lakás berendezésének összképében, hanem a jól berendezett otthon szerves része.

(Ebbe a szerves egységbe természetesen az otthonukban élő és tevékenykedők is beleértendők.)

Ezért az otthonunk díszítésénél, fontos, hogy megtaláljuk annak berendezése, a saját izésünk, a család ízlésvilágának, valamint a kiválasztott kép esztétikai üzenetének összhangját.

 

 

Ahogy otthonunk berendezésének összképe is életszakaszaink múlásával igényli a változtatást, úgy annak díszítése sem lehet állandó, nem jelenthetjük ki soha, hogy azt befejeztük, azon többet nem változtatunk. A legszeretettebb kép, de akár más addig imádott dísztárgyunk is, egy idő után megunttá válnak, megkopnak, elvesztik hangulatfokozó hatásukat.

 

 

Tudnunk kell, hogy egy képet nem csupán, azért vásárolunk meg, mert az mutatós és divatos lesz a falon. Sokkal inkább, azért – mert, ahogy a leves egy csipetnyi sótól még ízletesebb, egy míves nyakék egy hölgy szépségét még inkább kiemeli – úgy egy jól megválasztott kép – jó helyre felakasztva, az otthonunk összképét ugyan úgy képes egyfajta harmonikus egységbe rendezni. Esztétikai élményével a kellem és a meghittség magasságába emelni.

 

 

Mit vegyünk figyelembe, amikor képekkel díszítjük otthonunkat?

• Soha ne vásároljunk silány művészi értéket képviselő képet, de milliókat érő múzeumba illő műalkotásokat sem! Ha kevés a pénzünk, inkább költsük azt művészi reprodukciókra, fotókra, ha sok, fogadjuk örökbe, bármely múzeum, számunkra tetsző képét, szobrát, azokat természetesen helyükön hagyva, a másolatukat állítsuk ki az otthonunkban! (Ajánlható művészetpártolási forma a XXI. században.)

• Minden kép megvásárlása előtt tegyük fel magunkba azt a kérdést; biztos, hogy pont egy kép hiányzik onnan a falról? És egyáltalán; hiányzik onnan valami?

 

Lehet, hogy kép helyett egy falnak támasztott tükör is is megteszi. 

• A megvásárolt kép kellemesé teszi közérzetemet, és a családnak is fog tetszeni?

• A berendezéshez vidám vagy komoly témájú kép hiányzik?

• Világosabb vagy sötétebb tónusa legyen?

 

Fényszegényebb helyiségbe lehetőleg világosabb tónusokat válasszunk!

 

• Több kicsi vagy egy nagyobb formátum legyen?

• „Modern” vagy „antik” témájú kép illik az otthonunk összképébe?

• Kerettel vagy keret nélkül akasszam falra, vagy állítsam a padlóra?

• Kerettel jobb, de milyen legyen az a keret?

 

Hígh – tech stílushoz harmonikusan illeszkednek a fémkeretbe foglalt képek.

• Milyen magasságban mutatna jól a kiválasztott képem a falon?

• Egy falra egy képet vagy lehet többet is akasztani?

• Esetleg ne is akasszam fel a falra, csak támasszam neki. Netán egy festőállványon bemutatva, térben elhelyezve lesz a képem hangulatosabb?

 

Festőállványon bemutatva is kedvelt színfoltja lehet otthonunk berendezésének a kép.

 

Előszobába vagy bármely más helyiségekbe, csak akkor tegyünk nagyméretű képet, ha a tér lehetővé teszi a kényelmes rálátást! (a kép legnagyobb méretének min. kétszerese)

 

 

A keretezett tükrökből visszakapott képekkel néha jobb hatást érhetünk el, mint egy rosszul megválasztott művészi alkotással

 

Itt még a tükör is sok, hát még egy kép?

 

A lépcső mellett elhelyezett képek lehetőleg ne kövessék a lépcső emelkedési vonalát

Sok a kérdés, de egyiket sem szabad megválaszolatlanul hagyni, mert a felületes, elhamarkodott vásárlás, a rosszul megválasztott, nem odaillő kép fölösleges pénzkidobást és olykor még rossz közérzetet is szül. Az ilyen kép inkább hangulatromboló, mint hangulatfokozó.

 

Kevesebb kép néha jobban mutat a falon

A polcon elhelyezett képek fokozzák a rendezettséget

Nagyobb falfelületen kisebb képekből arányosan többet lehet elhelyezni

 

Vegyük sorra a felmerült kérdéseket és az azokra adható válaszokat!

• Akár a zenében, a képzőművészetben is találkozhatunk könnyű és komoly műfajjal. Sőt e téren az abszolút komolytalan műfaj, mint a giccs is, helyet követel magának. Lyka Károly így definiálja a művészetet; „a természet visszatükröződése”. A művész egyfajta médium, aki transzban (ihletnek ismerjük) tükrözi, megjeleníti számunkra a természetből ellesett pillanatokat oly módon, hogy közben ezeket a rezzenéseket számunkra egy fajta „fogyasztható” életérzéssel tölti meg. A művek kiválasztásánál legtöbbször e pillanat és az ezzel párosuló életérzés és hangulat az, melyek segítenek a döntésünkben.

 

Ez lehet egy megoldás. Hozzá, még nem is akármilyen.

 

• A vásárolt képet soha ne az ára jellemeze, hanem elsődleges szempont legyen annak a kérdésnek a megválaszolása, hogy mennyire tudunk azonosulni a vásárolandó műalkotás témájával, színvilágával és hangulatával. Semmi sem lehet borzalmasabb, mint naponta ránézni egy olyan képre, melynek csak az árának tudata boldogít. Az ilyen képnél még a gyermekünk óvodában készített firkája is többet ér.

 

Nem a  képek ára fokozza az otthonunk hangulatát.

 

• Mielőtt képet vásárolunk, még egyszer gondoljuk át, hiányzik-e onnan, ahová szánjuk? Lehet, hogy egy odaillőn keretezett tükör, esetleg egy odaillő faliszőnyeg vagy kerámia sokkal harmonikusabban illeszkedik az elképzelt vagy már meglévő berendezés összképébe.

• A képek színvilága, témája és hangulata, lehetőleg alkalmazkodjon a lakás helyiségének funkciójához. Például étkezőbe ne tegyünk sötét színű, borongós hangulatú vagy véres csatákat idéző képeket. Ilyen helyen kellemes látvány a csendélet, az életörömöket ábrázoló impresszionista, szín gazdag képek, reprodukciók vagy fotók.

• A képekre lehetőleg ne vetüljön éles fény, mert az élvezhetetlené, zavaróvá teszi látványukat. Képeket ne helyezzük ablakkal szemben lévő falra, ha csak az nem északi tájolású. Ugyanis a képek, legjobban szórt fényben érvényesülnek.

• Ólomüvegezett ablakos vagy ajtós helyiségekbe sem valók képek, mivel azok színei és hangulata a színes üvegeken átszűrődő fényben megváltozik.

• A képeket lehetőleg ne zsúfoljuk a falon, ha több képpel rendelkezünk, mint amennyi elegendő egy optimális dekoráció összeállításához, inkább tegyük félre a fölöslegeseket. Váltogassuk, bátran cserélgessük időnként a képeket, így kevésbé válnak megszokottá és a fal is fellélegezhet. (Sokszor a kevesebb, több.)

 

A képeket lehetőleg ne zsúfoljuk a falon!

• A képek mérete lehetőleg alkalmazkodjon a falfelület nagyságához. Nagyobb falfelületre kis képekből ne egyet, hanem az arányokat figyelembe véve akár több képet is felakaszthatunk. Szűk helyre, ahol akadályoztatva vagyunk a kép kényelmes rálátására, ne akasztunk nagyméretű képet.

• Bármely kép optimális szemlélési távolsága a nagyobbik méretének minimum kétszerese, de inkább a háromszorosa.

• A képek elhelyezése lehetőleg szemmagasságban történjen!

 

 

• Amennyiben többféle méretű képet akasztunk a falra, lehetőleg a keretek fölső vagy alsó síkja soroljon, így bizonyos rendezettséget sikerül létrehozni.

• Nagy mintás falra ne akasszunk kisméretű képeket és a tapéta színes mintázata, ne versengjen a rá elhelyezett színes műalkotással.

 

Nagy mintás tapétára lehetőleg ne akasszunk képeket

 

• Lehetőleg egy falfelületen ne keverjük a különböző technikával előállított képeket, mert az ilyen elrendezés inkább lesz technikai bemutató, mint sem kellemet, hangulatot fokozó dekoráció. (Olajfestményhez, ne társítsunk textilképet, még kevésbé gobelint, de a karcok, metszetek sem alkalmasak erre a célra.)

• A ma stílusának berendezése is jól viseli az antik témájú képeket, ha azokat keret nélkül állítjuk ki.

• A keret, a kép és a lakás berendezése közti zökkenőmentes átmenetet képviseli. Például egy aranyozott „blondelkeret” keretes kép nehezen illeszthető be egy minimál stílusban berendezett enteriőrbe, de egy rozsdamentes acél keret sem illik egy neobarokk bútorokkal berendezett dolgozószobába. A keret másik szerepe a lehatárolás, ezért színe lehetőleg ne egyezzen meg a fal színével, de azzal és a bútorok, valamint az ábrázolt kép hangulatával legyen összhangban.

 

Van amikor keret sem szükséges a képekre.

 

• Kép és keret stílusa mindig legyen összhangban!

• Erősen tagolt falfelületre nem kívánatos és néha nem is tudunk képet akasztani, de ha mégis megkívánja a hely hangulata a dekorálást, akkor a képet a fal elé akár egy festőállványra is elhelyezhetjük.

 

Zavaros képelhelyezés a falon

 

 Különbözni stílusú és méretű képek rontják egymás díszítő hatását

 

Végezetül, talán fogadják meg azt a jó tanácsot, hogy az otthonukból lehetőség szerint ne csináljanak múzeumot, még akkor sem, ha a képek gyűjtése a szenvedélyük. A képek komoly értéket képviselnek, ezért birtoklásuk a boldogság érzete mellett, mindég komoly idegfeszültséggel, állandó aggodalommal jár. Az örökös betöréstől, való félelemtől az otthonunkból, rácsokkal, riasztókkal felszerelt börtön válik, ahol majd nem lesznek kívánatos vendégek a barátok, szomszédok, sőt sok esetben még a rokonok sem. A drága képek múzeumokba közszemlére kihelyezve mindenki örömére szolgáljanak.

 

Van, amikor nem egya kép az üdvözítő megoldás a falon.

 

Köszönöm figyelmüket!

Horváth Tamás

 

 

Szerző: Horváth Tamás

Szólj hozzá Te is!

slots