Biedermeier holmi – III. rész

 

Észak-Németországon át az angol bútor hatása kezdett beszivárogni, mely hatás a barokk és a rokokó bútorok formai ötleteit igyekezett elpolgárosítani. Ezt a törekvést, amennyiben az új stílus az empire vonalvezetésnél lágyabb hajlékonyságra törekedett, a polgári életforma minden ízében támogatta.

 

 

Empire reminiszcencia (Empire utánérzés)

E bútorokra simaságuk mellett nagyon jellemző a struktúrájuk is. Ezt számos tényező befolyásolta. Legelőbb az empire bútorok stílusa. A korai biedermeier sokat átvett az empire klasszicizmusának merev formáiból. Elhagyta ugyan a nehéz és drága ornamentikát (ékítményt). Kerülte a drága bronzvereteknek pazar alkalmazását, de ragaszkodott az empire lényeges vonásához, mint például az egyenes vonalakhoz. Ez az empire reminiszecencia (utánérzés) azonban nem tartott sokáig.

 

 

Észak-Németországon át az angol bútor hatása kezdett beszivárogni, mely hatás a barokk és a rokokó bútorok formai ötleteit igyekezett elpolgárosítani. Ezt a törekvést, amennyiben az új stílus az empire vonalvezetésnél lágyabb hajlékonyságra törekedett, a polgári életforma minden ízében támogatta.

 

 

Korabeli divatlap képei (1831)

 

Egy-kettőre feloldódott a formák merevsége s rövid időn belül a görbe vonal is szóhoz jut a bútorokon. Ezek most már nem olyan merevek, nem olyan szigorúak, mint kezdetben, midőn az asztalosok úgyszólván mást sem tettek, minthogy megkopasztották díszeiktől azempire bútorokat.

 

 

 

Ezek a bútorok már lágyak, enyhe görbületűek, a formáik hívogatóan kanyargósak, behízelgők és egyben érzelgősek. Az a szentimentalizmus (érzelgősség), mely ennek a kornak a lelkivilágát, minden téren; irodalomban, zenében, társas életben áthatja, a bútorokra is hamar rányomja bélyegét.

 

 

Ezek a mosolygós karosszékek, kényelmes öblű kanapék, epedő kis virágokkal telehintett bútorszövetminták, éppen olyan érzelgősek, mint a velük egy időben keletkezett arcképek, vagy versek.

 

 

Egyáltalában nem erőteljesek, mint a reneszánsz túlpezsdülő életerőtől díszes bútorai. Nem szenvedélyesek, mint a barokk –koriak, s nem olyan perverz kacérságúak, s nem olyan szeszélyesek, mint a rokokó bútorötletei, hanem érzelmes, szolid, kényelmesen hívogató, családias, otthonias holmik.

 

 

Szerények, de szépségük tudatában mosolygók. Lágyak s behízelgők akarnak lenni. A polgárias otthonosságot igyekeznek kiszolgálni. Otthon ülésre és csendes barátkozásra csábítanak, nem pedig fényűzésre ösztökélnek.

Folytatás a IV. részben.

Farkas Zoltán, 1930-n megjelent cikke alapján.

 

 

 

 

Szerző: Horváth Tamás

Szólj hozzá Te is!

slots