Csüggedés elleni áfium (otthonunk derűje)

Mi magyarok és székelyek, sajnos borúlátásra születtünk. Legtöbbször már egy kisebb sikertelenségtől is, amitől mások még vígan fütyülnek a világra, mi összetörünk.

 

 

Mi magyarok és székelyek, sajnos borúlátásra születtünk. Legtöbbször már egy kisebb sikertelenségtől is, amitől mások még vígan fütyülnek a világra, mi összetörünk, pedig a csüggedésre hajlamos, lelki egyensúlyát vesztő kishitű ember, sem otthonában, sem családjában, sem barátai körében, de még a munkájában sem leli maradéktalanul örömét, holott az efféle adottságok más nemzetek társadalmaiban élő emberek életében a legerősebb mentsvárat jelentik. Ellenben mi magyarok és székelyek a „balsors és a szerencsétlenség” koronájával a fejünkön fogcsikorgatva élünk abban a gyönyörű Kárpát medencei hazánkban – szerintünk; siralomvölgyben” – ahová bekerülni, mégis oly sokan szeretnének a szélrózsa minden tájékáról. Nos, a lent olvasható tízen kilencedik századi verselő kínálta jó tanácsait, mint afféle áfiumot e bajunkra, ha elfogadunk, holnaptól talán mi magyarok és székelyek is sokkal bizakodóbban tekintünk majd a magyar világra s benne szép hazánk ismételt feltámadására. CSAK:

 

 

Akarj meggyógyulni!

Bűnöktől, hibáktól és rossz szokásoktól csak úgy szabadulsz, ha az olyan veszedelmes és káros vágyak kihalásáért imádkozol vagy küzdesz, melyek mind untalan újra születnek. A legjobb orvos erre a lélek.

Ha beteg vagy: ne nyöszörögj!

Ne légy aggályos, tétova jellem.

Az egészség gondolatával

Vonulj fel a betegség ellen.

Ha a beteg test hosszan gyógyul,

Sokszor a lélek hibás.

A betegség épp oly ragadós,

Mint aminő a gyógyulás.

 

 

Nincs öregség!

A test mindaddig megóvható, ameddig a lélek használni akarja. Összeomlás helyett új életösztönnel, új ifjúságra lehet szert tenni. Aki szeret erőteljes, határozott dolgokra gondolni, mint hegyek, erdők és folyamok, magához vonz, minden ilyen hasonló erejű más elemeket is a világból.

Aki derűre, ifjúságra,

Jókedvre nem törekedik,

Az, aki megadja magát,

Hamar meg is öregedik.

De aki szereti a sportot,

vizet, a napsugarat,

S ápolja gondosan testét, lelkét;

Az öregen is bizton fiatal marad.

 

 

Némán vágyakozz!

Dolgozzál szüntelen saját eszményképed megteremtésén! Erőket vonsz így magadhoz, melyek segítenek az elgondolt képet valósággá tömöríteni. Azzá leszel, és azt nyered, amire a legtöbbet gondolsz.

A gondolat erősebb, mint az öklünk,

S erősebb, mint izmos két karunk.

Minden a tiéd lészen, ha nem is nyomban,

Amit nagyon határozottan,

 S egész szívvel akarsz.

 

 

 

Vigyázz a szavaddal!

Nagy szükség van olyan valakire, akivel szemben egyenes és természetes lehetsz. A szülők és gyermekek, férj és feleség a legjobb bizalmasai egymásnak. A jó helyen való „gyónás” nagy jelentőséggel bír az egészségre és a jó közérzetre.

Vállalkozási terveidről

Értesülhet néhány személy,

De erről csupán jó barát,

Csak is, segítő – társ előtt beszélj!

Csökkenti, az energiádat

Hitet von el tőled s erőt,

Ha tervezel a meg nem értők,

avagy a rosszat akarók előtt.

 

 

Válaszd meg barátaid!

Válaszd meg, kivel érintkezel. Céltalan, csak szórakozni vágyó emberrel inkább sohasem. Viszont egyetlen barát jóakarata, aki legalább tíz percig őszinte érdeklődéssel hallgat meg, valóságos segítő és éltető erő, mely párosul a tiéddel s ettől a pillanattól kezdve, számíthatsz rá, mert melletted áll és segítségedre lészen.

Híd el; fontos végtelenül,

Hogy kikkel érintkezel.

Szíved velük együtt hevül,

Velük gondolkozol és érzel.

Barátid lelki világa

Átformál öntudatlanul,

S meglásd, egyenlőtlen társaságban

Mindig a finomabb lélek kerül felül.

 

 

Otthonod legyen derűs!

Védelmet, nyugalmat csak saját otthonodban lelsz, de derűre, boldogságra csak akkor számíthatsz a falain belül, ha felépítését lelked legmélyéről tervezed meg.

Otthonod legyen a tiéd!

A másét legfeljebb csak megnézd,

De soha ne irigyeld.

Ellenben eszedbe jól véssed be;

Ahány ember annyi ház,

S bennük a jellem visszajár.

Magadéban lészen derű,

Ha szívedből jövő, mi onnan kinő.

 

 

Előre fel!

Mint fáklyát tartsd a bátorságot magad előtt mindig. Ne gondolj semmit sem lehetetlennek. Ne gyűlölj senkit, de kerüld a mások tévedéseit. Mindenkit szeress, de a feltétlen bizalmat csak óvatosan és bölcsen osztogasd. Főként pedig:

Akarj! Ami nincs, álmodj róla.

Akarj! Eléred múlhatatlan.

Az álmod nagy erő.

Légy gazdag képzeletben, s öntudatban.

Ne állj oda szenvtelenül

A létra legalsó fokára.

Akarj, törekedj fölfelé!

S meglásd, elindulsz a jövő év kezdetén.

 

 

A szép képeket köszönöm székely barátainknak.

 

 

Szerző: Horváth Tamás

Szólj hozzá Te is!

slots