Coctail: a tarka ital múltja és jelene

A kevert tarka italok neve: cocktail. Ma már az italoknak ez a fantasztikus keveréke elengedhetetlen kelléke minden valamire való mulatságnak. Legfontosabb követelmény az ilyen színes italokkal szemben a keverék helyes aránya.

 

Gyakori vendéglátó ház­tartásokban a „shaker” épp olyan elmaradhatatlan kellék, mint a jégkocka gyártó, vagy a grill sütő. A gyakori vendéglátók nem csak ezzel a karcsú ezüst-kis edénykével rendelkeznek, hanem van hozzá két-három kitűnően bevált cocktail-receptjük is, amit azután a vendégeiknek illik majd megdicsérni.

Azt ma már mindenki tudja mennyi finom cocktail létezik, de hogy honnan is származik az elnevezése ennek a színes italnak, annak meséit már jóval kevesebb ismerik

A cocktail történetének egy változata:

A történet ismerői szerint egy vadnyugati farmer szépséges lányába szerelmes lett az Egyesül Államok hadseregének egyik fiatal tisztje. Az ifjú tiszt egy napon az egész svadronnal megérkezett a farmra és miután látogatását nem jelentette be előre, meglehetős gondot okozott a háziaknak.

Étel volt elegendő, csak le kellett vágni a csirkéket, tyúkokat és egy diszkót meg néhány bárányt, de ital dolgában gyengén álltak a háziak. Ilyen nagyszámú láto­gatóra nem voltak berendezkedve.

A pincében egész sor különböző formájú, alakú üveg állt, mindenféle itallal. Az egyikből volt kettő, míg a másikból három is, de egy fajtából minden vendég­nek alig lehetett volna két-három pohárral tölteni.

Ahogy a zseniális, világraszóló találmányokat mindig véletlen szüli, így született meg a XX. század­nak ez a korszakalkotó nagy találm4áya az öreg farmer jóvoltából, nevezetesen: a coctail

. Hogy megmentse háza becsületét, az összes italokat, erősét és édessel, vöröset a zölddel, összeke­vertette a legényeivel és ebből a keverékből olyan furcsa ízű és zamatú italt lett, hogy attól az egész svadron rövid időn belül teljesen lerészegedett. Mindjárt ott a helyszínen elne­vezték az új italt cocktail­nek, azaz kakasfarkának. (cock = kakas, tail = farok).

Az összekevert Italok különféle színe adta ezt a kézen­fekvő, szellemes nevét az új italnak. Senki sem gondolta akkor este, azon a farmon, hogy a cocktaíl, amí tulajdonképpen szükségből született, meg fogja hódítani az egész világot.

A cocktail történetének egy másik változata:

Az amerikai déli államok és VIII. Ascolotl mexikói király között, súlyos nézeteltérések támadtak. Kisebb csatározások és két komolyabb ütközet után a megvert mexikóiak elhatározták, hogy béketárgyalásokat kezdenek a legyőzőikkel. A megbeszélésekre a királyi kastélyban került sor, ahol az amerikai delegáció vezetőjét az egyetlen fenntartott díszhelyre, a trón melletti üres lépcsőfokra ültették.

A tárgyalás megkezdése előtt, mint jó házigazda a király itallal kínálta meg az amerikai tárgyaló fél vezetőjét, aki, mint igaz amerikai azt boldogan el is fogadta.

 

A király intésére ezután egy gyönyörű fiatal hölgy drágakövekkel kirakott arany kehelyben, csillogó itallal a kezében járult a trón és a vendég elébe.

Amikor a trónus elé ért az egybegyűlt előkelőségek soraiban tompa moraj hallatszott, mivel nem tudták elképzelni, hogy a karcsú kezek kinek fogják először felkínálni a serleg tartalmát.

 

 

Minden jelenlévő tudta, hogy a törvények szerint minden elsőbbség az uralkodót illeti, de azt is tudták, hogy ez a viselkedés súlyos sértés lenne az amerikaiakra nézve, melynek akár még egy újabb háborúskodáshoz is vezethetett. Ezért a nagy feszültség a teremben.

 

A gordiuszi csomót végül a bájos hölgy vágta ketté azzal, hogy pillanatnyi gondolkodás után – felmérve a helyzet fontosságát – mindkét fél felé emelve a kupát maga ürítette ki annak csillogó tartalmát.

Ezután mindenki megnyugodott és a tárgyalások a monda szerint sikerrel végződtek mind két fél számára.

A tárgyalás végeztével az amerikai delegáció vezetője, még mindig a történtek hatásától lenyűgözve, az uralkodótól igyekezet megtudakolni a tüneményes és kivételes intelligenciát tanúsító mexikói hölgy nevét

A király mivel maga sem ismerte alattvalója kilétét, némi habozás után azt felelte:

-Bájos lányunk neve Coctel.

– Bravó – Felelte rá a generális.

– Gondom lesz rá, hogy az amerikai haderő ezt a nevet soha el ne feledje, és mindig tiszteletben tartsa.

Így is történt, de az amerikai tájszólásban mára ez a név már Coktail formában terjedt tovább és meséjének történetét is már csak kevesen ismerik.

Aki ezt a történetet sem hiszi, találjon ki jobbat helyette.

Bizonyos, hogy Amerikában ezeknek a néha, csodálatos italkölteményeknek az eredetéről még sok más mesét is ismernek, de mi csak ezt a két történetet ismertük és adjuk közre.

A háború előtt itthon divattá vélt, de napjainkban a cocktail ismét reneszánszát éli. Gyakori vendégséget látó háznál ma már elmaradhatatlan a coctailozáshoz illő bárpult, rajta különböző jófajta italokkal és az elmaradhatatlan „sahaker-rel”.

 

 

Egye­sek a gasztronómia romantikájának nevezik a cock­tailt, de az anticocktailisták a gasztronómia kubizmusának is nevezik a szertartását.

A cocktail keverés valóságos mű­vészet. Az igazi hozzáértők meg tudnak különböz­tetni mindenféle ízt és így más cocktailt ke­vernek délben, délután és egészen másfélét este. A cocktail alapanyaga a különböző likőrök, konyak, bor, de fontos szerepet játszik ennél az italnál a narancs, citrom, ananász, tojás, sőt az egyes cock­tailoknál még a tej is.

Természetesen, a nagy cocktail szakértők azt tart­ják, hogy a cocktail keveréshez ízlés és a feltaláló ihletettsége kell. A keverésnél minden fontos; a pillanatnyi helyzet; az évszak; időjárás; sőt a cocktailt élvezők életkora is szerepet játszik.

 

 

 

 

A cocktail igazán nagy divatja 1928-ban kezdődött Európában, amikor a „Paris Midi” című újság a párizsi Claridge-ben cocktail keverő ­versenyt rendezett, amit hamarosan utánoztak Deauville, Biarritz, és Cannes nagy szállodái is. A ragály nemsokára Londonra is átterjedt, majd Ber­linre is átragadótt, ahol az Adlon-szállodában olyan viharos érdeklődés mellett folyt le az első német cocktail­ keverőverseny, amire még a hatnapos kerékpárver­senyek alatt sem volt példa.

Ma már bizonyos mértékig lehiggadtak a külön­böző cocktail keverési irányok és a nagyobb külföldi bárokban a Gordon Ginn majdnem minden kevert italnak az, alapanyaga, amihez olasz, vagy francia vermouth – ot kevernek. Az egyik nagy cocktail keverő verseny győztes tarka-italának a „Hókuszpókusznak” receptjét ajánljuk kedves Olvasóinknak egy kerti partijokhoz.

Az ital receptje a következő:

  • Egyharmad Gordon Gin, egyharmad Cointreau és egyharmad citromlé.

Tessék megrázni egy shakerben és megkóstolni!

Bandel Zoltán – Kalifornia

Koccintson Ön is velünk a COVID – 19 ragály végleges felszámolására és a gazdaságunk sikeres újraindításához.

 

 

Lakberendezés.hu szerkesztője

 

 

Szerző: Horváth Tamás

Szólj hozzá Te is!

slots