Magyarország 1900 – X. rész

 

 

Divat a „boldog béke korában”, 1900-ból

Mint azt már oly sokszor leírtuk, most is csak ismételni tudom, bármely kor öltözködéskultúrája és lakberendezési stílusa egymástól elválaszthatatlanok, csakis kölcsönös összefüggésükben értelmezhetők. Ezért a századforduló lakásberendezési elképzelés jobb megértése érdekében jelen cikkünkkel bővíteni kívánjuk a ‘Divat a boldog béke éveiben Magyarországon’ című cikkünk tartalmát korabeli képekkel és azokról szóló leírásokkal.

Korabeli tudósítás:

December az átmeneti időszak, a jour-ok, a látogató ruhák, estélyi-öltözékek és az influenza ideje. Most már vissza kell térni a vadászatról, a szüretről, az ősi birtokról, s végig kell sétáltatni a párizsi modell mintájára készült téli felsőt a Váci  -és Koronaherceg utcán. Föltűnnek idén ismét a tavalyi csillagok  némelyek szőkébben, némelyek barnábban, mint amikor elmentek nyári szabadságra. És köszöntik egymást: mutamur!

 

 

Míg a farsang és a nagy bálok ideje beköszönt kisebb estélyeken, hangversenyeken, reunionokon találkozik az előkelő világ. Egy ilyen estély-öltözéket mutat be képünk. Az egyszerűségében bájos, elegáns toilette aranysárga és fehér csíkos pompadour-selyemből készül, a fehér csíkokban halvány rózsaszín rózsákkal átszőve. A blouse-szerűen redőzött deréknek, sárga selyem mousselinból, mintegy folytatása a rövid, csipkeszegélyű tunique, szintén sárga selyem mousselinból.

A hullámosan aláhulló szélek kétfelől gazdag vörös bársonycsokorral vannak leszorítva. Ugyanilyen bársonyból készül az öv is s a rajta látható csokor. A nyakkivágást széles gyönggyel és jais-vel díszített gipür-himzés szegélyezi. A kettős ballon ujjak olyan bővek, hogy repülni lehetne velük. Egy jó termetű hölgynek régebben az egész ruhája kitelt egy ilyen ballon-ujjból.

 

 

Különben az oktalan divattúlzás mellett egy okos újítást is terveznek. Meg akarják kísérelni, hogy a fűzőt kiszorítsák, megfosszák abszolút uralkodásának hatalmától. Angliában már alakítottak is egy fűző ellenes egyesületet. Ezen a télen a princesse-ruha (bársonyból és posztóból) lesz az uralkodó divat. Legújabb újdonság az áttört (ajour) posztó amely alá különböző színű selymet alkalmaznak. A diszkrét és nem ellentétes színekkel kápráztató színhatást lehet elérni.

Korabeli tudósítás:

Soha se viseltek ennyi szőrmét a ruhákon, mint az idén. A kabáton, a galléron, a kalapon a korcsolyázó ruhán, a báli ruhán, még a menyasszonyi ruhán is prém mindenütt. Természetesen soha se űztek annyi hamisítást a szőrmével, mint idén. Azaz, hogy nem annyira a szőrmét hamisítják, mint inkább a nevét. A helyett, hogy meghagynák szegény rókának, nyúlnak vagy macskának a maga egyszerű polgári nevét elkeresztelik mindenféle hangzatos brazíliai, kamcsatkai, szibériai állatok nevére.

 

 

Legújabb és legdivatosabb a korzikai róka-prém, a kamcsatkai fekete róka. Ez a rókabőrök királya, persze soha se látta Kamcsatkát. A karmantyú az idén sokkal nagyobb, mint tavaly volt és a belseje is szőrmével van bélelve. A karmantyúnak, ennek a kis divatcikknek, egész históriai története van. Legelőször Velencében a XI. században tűnt fel. Az előkelő és félvilági hölgyek kezdték divatba hozni selyemből, bársonyból, vagy brokátból készítették és a széleit arany-, vagy ezüst gyönggyel díszítették. Csak később kezdték a szőrme karmantyúkat viselni.

XVI. Lajos alatt ismét próbálták a velencei bársony és brokát karmantyút divatba hozni, de sikertelenül. A szürke, barna és fekete szőrme dicsőségesen uralkodott tovább. Nagyon divatos idén a világos selyemruhán a sötét prémdíszítés. Láttunk például egy nagyon elegáns estély-ruhát szalmaszín-sárga ottománból, sárga csipkével és sötétbarna hódprémmel díszítve. Egy színházi blouse-t pedig ivoir szín-selyemből, a nyakkivágás körül széles nyuszt-prémmel szegve. Gyönyörű szép volt egy fehér selyem menyasszonyi ruha is hermelinnel ékítve.

 

 

Képünk szintén egy szőrmével díszített, remek, szép elegáns öltözetet mutat be. A princesse-szabású bársonyruha alól széles gyöngy- és fehér selyemhímzéssel van díszítve és két sor keskeny hódprémmel körülszegve. A dudoros bő bársony ujjak nagy jais-gyöngyökkel kivarrva, a nyak körül széles bársony gallér fehér selyemhímzéssel van díszítve, miként az alj hódprémmel körülszegve. A kis bársonycsokor a mellen, s két oldalt a széles, hosszan lecsüngő bársony- écharpe szintén fehér selyemmel van kihímezve a szélein és kirojtozva. Piciny bársony capotte fehér tollakkal és gyöngy csattal díszítve egészíti ki a bájos, elegáns látogató öltözéket.

Öltözék ebédhez

Ebédhez ünnepi öltözet, heliotrop-szín selyembársonyból princesse formában. Négyszögben kivágott derék, középen boleró-kabáthoz hasonlóan keskeny ibolyakoszorúval van elválasztva. A felső részt sötétlila bársonyalapon elefántcsont-szín velencei csipke borítja, az alsó részen, a derék varrásokon szintén keskeny ibolyafüzérek hullanak alá. A derékkivágást ibolyakoszorú szegi körül, baloldalt kis ibolyacsokorral és két fekete tolltuffal, hosszú ivoir-szín selyemszalag csüngőkkel. A nagy dudoros ballonujjak szintén ivoir-szín selyemből készülnek, oldalt egy-egy kis ibolyacsokorral föltűzve. A hajban is piciny ibolyabokréta.

 

 

 

A világos selyem blouseok még mindig uralkodnak. Különösen fiatal leányok nagy előszeretettel viselik. Színházban, jourokon, kisebb táncmulatságokon nincs is ennél hálásabb és kedvesebb viselet.

Tavaszi divat

Sok virág, sok csipke ez az idei tavasz divatja. A ruhák egyszerűek az alj sima, de annál hallatlanabb a luxus a díszítésben. Hogyne! Hiszen mi asszonyok olyan takarékosak vagyunk. Csak öt-hat méter szövet kell egy ruhához, abból is három a dudoros ujjakhoz. A szövet kevésbe kerül, illő tehát, hogy a díszítés kerüljön annál többe.

Különösen a gyöngydísz és a csipke dominál. A velencei csipke, a diamaud-csipke, alensoni-csipke, mint fisű, mint gallé simán ráncolva, pillangósan minden alakban, minden formában alkalmazzák. Nagyon kedvelt a fekete gyönggyel kivarrt csipke is. De a csipkénél még kedvesebb a virág. A télen a báli ruhákat díszítették vele, most meg a kalapot meg a gallért, a napernyőt, s a kis pompadour-táskát, mely el nem maradhat egy divathölgy kezéből sem. Viselik még a virágot a nyak körül és az övön is.

Legdivatosabb virág most a párnai ibolya, a rózsa, a zöld levél és bimbó nélkül, a chrysanteum vagy a Katalin-rózsa, orhida és a szegfű. A legutolsó divatújdonság egy kis keskeny virág-guirland a nyak körül, amelyet bármelyik selyem blúzhoz fől lehet tenni. Színházban vagy nagyobb ebédeken mindenkin láthatjuk. A tavaszi köpenyke nyakán is nagyon divatos két oldat, két kis ibolya bokréta, vagy elől egy könnyű csokorba bogozott csipkecsokor, miként az képünkön látható.

 

Nagyon elegáns tavaszi szép kis gallért mutatunk be mai számunkban. Fekete selyemből készült és egészen be van borítva könnyedén redőzött fekete indiai mousselinnal. Körül széles, nehéz faille-szalagok, csokorban végződve. A nyak nagyon magas, belől fehér selyemmel bélelve és velencei csipkével borítva. A gallér szélét szintén csipke díszíti.

Második képünk a legújabb tavaszi kalapdivatot mutatja be. Örömmel láthatjuk, hogy a lapos idétlen, palacsintaformájú kalapok ideje lejárt és ismét a magasabb formák kezdenek hódítani. Milyen ízléses ez halvány violaszínű szalmakalap sötétebb violaszín bársonyszalaggal és rózsaszín rózsákkal díszítve. Ebből egy nagy krémszínű csipkecsokor van mintegy odalehelve három gyöngyös csattal összetűzve.

 

Érdekesség a párizsi divatdiktátorról Worth haláláról

A párizsi divathölgyek most különben gyászt kellene, viseljenek a divat-királyért. Meghalt Worth, a nagy Worth, kinek remekművei hányszor játszhatták azt a szerepet, melyet az alma a paradicsomban?

 

Ez a különös angol, párizsi volt minden izében, ragaszkodott Párizshoz , de még jobban ragaszkodtak hozzá a párizsi nők. Worth érezte is a hatalmát, és néha éreztette is. Gyakran zsarnok volt. Ő kényszeríttette az egész világ asszonyaira azokat a rettenetes, dudoros ujjakat, a melyekben, különösen a kis termetű nők, szinte púposaknak látszanak. Udvariassága a nőkkel szemben valami különös és szeszélyes volt. Idézik egyes mondásait, mint egy nagy emberét.

  • Kérem, jöjjön akkor vissza mikor kissé megfogyott – mondta egy hercegnőnek, kinek a falusi levegő túlságosan jót tett.
  • A fenségek itt a szépasszonyok – felelte egy udvarhölgynek, ki figyelmeztette, hogy siessen a szalonba, mert ő fensége már várja.

 

Surennesben pompás kastélya volt, a melyről sokat beszéltek, különösen annak egyik szobájáról. Ez egy XVI. Lajos korabeli szalon, melyben minden zsöllye, minden kerevet, minden szék egy császárnő, egy királynő vagy főhercegnő ruhájának egy-egy darabjával van behúzva. Van itten emlék Eugénia császárnő toilettejéből, a mely a világkiállítás megnyitójára készült, hol Európa összes uralkodói megjelentek. Továbbá Sarolta mexikói császárné, az orosz cárné, az angol királynő ruháiból. És végül egy darab abból a brokátból melyet Sarah Bernhardt választott, mint Donna Sol.

Wort az utolsó években – mint mondják – 8-900.000 frankot keresett évenként. Hány poétának és írónak kellene összetenni összes keresményét, míg annyira föl tudnák vinni, mint ez a divatos szabó? Így kesergett a korabeli újságíró Worth halálával kapcsolatban az Új idők hasábján 1895-ben.

 

 

Végezetül tekintsünk bele az 1910-es évek Párizsának női divatjába! Bármennyire is hihetetlen, még száz éve sincs annak, hogy nagyanyáink, sokszor kivívva nagyapáink haragját, hasonló ruhákkal zsúfolták tele az art deco, kétajtós, akasztós szekrényeiket, miközben arról panaszkodtak egy-egy bál előestéjén – már megint nincs egy valamire való göncöm, amit holnap felvehetnék.

2005-03-02. megjelent írásom másolata

 

Köszönöm figyelmüket!

Horváth Tamás

Szerző: Horváth Tamás

Szólj hozzá Te is!

slots