Magyarország egy angol szemével (1825 – ben) II. rész

 Torockó (Malonyay)

„Wienben úgy beszélnek a magyarokról, hogy ázsiai módon elmaradottak, mert élhetetlenek és semmi hajlamuk a technikai tudományokhoz. Én pedig lent jártam Erdélyben és ott megismertem a székelyeket. A székely egy csodálatos nép. Fúró, faragó, ezermesterek, született technikusok és feltalálók.

Egy székely gazdalegényt láttam, aki olyan ördöngös járművet szerkesztett magának, amely két egymás mögött álló kerékből áll, középen ülés, mint valami nyereg és, ha ráül az ember és lábaival két pedálfélét tapos, a kerekek szaladnak alatta, mint a szélvész.

 

Torockói füles kemence (Malonyay)

De ez még semmi. Megismertem egy Bodor Péter nevű ezermestert, lehet vagy negyvenéves, csak falusi iskolába járt s aztán kitanulta az asztalosságot, meg az órásmesterséget. Húszéves korában már bejárta az erdélyi mágnáskastélyokat és ellátta azokat az általa készített órákkal. Szükség szerint tervez és épít malmokat, gazdasághoz szükséges bonyolult eszközöket és olyan gépeket is konstruál, amit még látni sem lehet a világban.

Csakhamar akkora lett a híre, hogy rábízták a marosvásárhelyi nagy híd építését is. Ez a harmincnégy öl hosszú négy öl széles híd tölgyfából való, az egyik legnépesebb erdélyi országút forgalmát bonyolítja le és arról nevezetes, hogy egyetlen darab vasszeg nincs benne.

 

Ferenc Károly tékája Lengyelfalváról; Talpas téka; Ágy Vargyasról (Malonyay)

Tálasok Vargyasról  (Malonyay)

Aztán beépítette a vásárhelyi református templom tornyába a nyolcvan méter magas lépcsőt. Még ez sem minden. Csinált egy olyan prést mókából, amely zajtalanul egy-egy tízforintos bankót készít el, mihelyt valaki rálép a műhelye küszöbén levő láthatatlan indítógombra.

A városi főbíró és más előkelő látogatói minden be- és kilépéskor a háznép derültségére, hamisítanak egy-egy tízforintost, mely bankó a küszöb alatti présből az alatta lévő asztalra hullik a pincébe. Természetesen a pénzt nem használja fel Bodor Péter a feltaláló, neki csak a dicsőség kell, mert éppen ilyen bankóprés működik Bécsben, de annak nyomtatott pénzéből, mint mondja, nem sok jut a székelyeknek.

 

 

Festett díszítések agyagfalvai ládákról (Malonyay)

Sós Rebeka ládája Vargyasról; Egy kénosi fogas és festett díszítése; Szekrénydíszítések Abásfalváról; Festett ládadísz Ákosfalváról; Festett ládadíszek Agyagfalváról (Malonyay)

De most jön a java. A főtéren a vároldalból 300 m távolságról vezetett szökőkút látta el vízzel a várost, a kút azonban lassanként elsüllyedt. Bodor csinált helyébe másikat, mégpedig olyant, amelynek a 3000 veder vizet tartalmazó gyűjtőmedencéjét egy teraszos kőlap koszorúzza: ezen hat faragott oszlop tartja a réztetejű kupolát, melynek belsejében rejtőzik a „török muzsikát” szolgáltató szerkezet, a tetején pedig egy szigonyos Neptun szobor forog önmaga körül. Hatóránként megszólal a zene olyan erős hangon, hogy több mint 6 km-ről hallható.

E kis elmesélésem után ünnepélyesen felszólítok minden angolt, hogy jöjjön el és járja végig ezt a bűbájos országot. Nem bánja meg semmiképpen sem. Itt látja a legszebb asszonyokat, olyan tömegben, mint sehol egész Európában. Itt vannak a legérdekesebb férfifejek; a magyar fiziognómia fő jellemvonása az intelligencia, a tökéletes önuralom, amely a szabadság érzetéből születik: A széles nyílt homlok, tiszta szemek és mindenek felett a határozott, jó vonalú száj; itt leli meg a legszebb és legeszesebb parasztokat, akikhez hasonló nincs a világon.

 

 

Kászon altízi menyecske szőttes rokolyában, fején csepesz; Altízi férfi és nő (Malonyay)

Kriza Miklós, Simándy Judit (Malonyay)

Mindegyik született arisztokrata, hallgatag, gőgös, gúnyos és méltóságteljes. Láttam egy megyegyűlést; valóságos királyok gyülekezete volt, mint a római szenátus, és ami legfontosabb, nekünk, angoloknak történelmi hivatásunk volna a magyarok megmentése körül.

Tárt karokkal várnak bennünket Magyarországban. Egy kitűnő tudós, nemzetgazdász és politikus, Berzeviczy Gergely nem csak az angol parlamentarizmus átültetését ajánlja honfitársainak, hanem azt is, hogy szakadjanak el a Habsburgoktól és hívjanak meg Szent István trónjára egy angol herceget.

 

 

Régi székely varrottas a Sepsiszentgyörgy Múzeumából (Malonyay)

Annyi bizonyos, hogy Magyarországban minden forr és a vajúdás állapotában van. A nemzet érvényesíteni akarja jogait, elsősorban a nyelvére, aztán a természeti kincseinek kiaknázására és függetlenségére.

Mindenki a nagy szabadítót, a reformert, a változtatót várja. Mindenki tele van a magyar Messiás eljövetelének reménységével, de vajon ki lesz az a nagy változtató. Abban mindenki megegyezik, hogy csak olyan ember lehet, aki tele van Magyarországért és a magyar népért rajongással.

Még sok mindent láttam Magyarországban, de azokat a legközelebbi tudósításomban fogom elmondani.”

M. O. Anthony,

 

2006-04-08

Szerző: Horváth Tamás

Szólj hozzá Te is!

slots