Jön a Mikulás

Fényesek már a kis cipők és kis csizmácskák. Nehezen jön álom a kicsinyek szemére. Mikor lesz már reggel – kérdik a várakozástól lázban égő kipirult orcáikkal. Másnap  reggel aztán még a szemüket dörzsölgetve, de már  fürgén pattnak ki kiságyaikból és  sietve szaporázzák apró lépeiket az este még üresen sötétlő szobaablakuk irányába. Csakhamar halk sikoly és vidám kacagás jelzi: Éjjel itt járt a Mikulás

 

 

December 6-a nem csak Miklós napja, hanem a Mikulásé is. Ezen a napon, a Mikulásnak is kijár pár jó szó s emlékezés a megszületéséről. Megszületése világtörténelmi esemény volt. A Walhalla (Mennyország) rombadőlte, vagyis az Ó – Skandináv és Ó – Germán, istenhittel szemben kivívott kereszténységnek a diadala volt. A trónjáról letaszított germán istenek száműzetésbe kerültek. Egyesek sötét parlagokban húzódtak meg, mások rejtelmes népszokások szertartásaiban tengették tovább mostoha életüket.

Közülük a legderüsebb sors azoknak jutott, akik a gyermekszobák dajkameséinek meghitt légkörében találtak menedéket. A visszaemlékezés szerint a gyermekszobák kedves látogatója, ha igaz, így járt a nagy Wotan (Ödin) is. Walhalla egykori ura, aki kénytelen volt eltűrni, hogy belőle az apróságoknak szánt mesékben nagy szakállú furcsa figurát faragjanak. A kicsiknek azt mesélték, hogy ez a torzonborz bácsi, ha rosszalkodnak – Wotan a hajdani kormánypálcájának torz maradványával – a virgácsával elveri el őket, sőt a legrosszabbakat a puttonyában, akár még a pokolba is leviszi. A jól viselkedő gyerekeknek ellenben nagy örömben részesülnek, ajándékot kapnak tőle.

Teltek múltak az évek, mígnem püspöki süveg került a gyermekszobák Wotanjának a fejére s az ajándékait, melyeket a jó gyerekeknek korábban még  az asztalukra tett, ezen túl már éjnek idején az ablakukba helyezte el.

Mind e közben világhódító útjára indult a híres Szent Miklósnak, egy negyedik századbeli olasz püspök legendája is, miszerint ő három világszép, de koldusszegény nemes kisasszonyt úgy mentett meg a rossz útra téréstől, hogy éjnek idején az ablakukon keresztül pénzt dobott a lányok szobájába. Szent Miklós legendája ettől fogva a felejtés fonalával fonta körbe a Wota- figurájának ősi emlékét.

 

 

Most már Miklósnak, németül: Nickel, szláv hatásra: magyarul pedig: Mikulásnak – nevezték a hajdani Ó – Germán isten utódját. Ajándékosztogató kedvét pedig december hatodikára a szent püspök halála napjára korlátozták.

Így fonódik egybe Miklós névben a múlt és jelen, a pogány emlék a keresztény hittel, valamint a felnőttek ünnepelő hódolata és a kis gyerekek ujjongó örömével.

Kallós Ede

 

Szerző: Horváth Tamás

Szólj hozzá Te is!

slots