A színek szomjúságának örök emberi vágya I. rész

 

 

Örökös napsütésben (I. fejezet VI. részből)

Részlet  egy nyári lakberendezési előadás jegyzeteiből:

Napjaink lakberendezőinek, nélkülözhetetlen a színek tulajdonságainak és törvényszerűségeinek  legalább alapfokú ismerete .

 

 

 

 

 

Ma már tudjuk és valljuk, hogy a színek nem csupán a szebb emberi környezet megtervezésében játszanak szerepet, hanem érzelmi életünkre gyakorolt hatásukkal, egészségünket s életminőségünket is befolyásolják.

Ezért, talán mondanom sem kell, hogy a nyári lakberendezési akadémiánk valamennyi előadásának folyamatosan visszatérő témája: a színek és  tulajdonságaik.

 

 

 Bonyolultabb megoldás, mikor egy fő színbe olvasztjuk bele az összes, még használt színeket.

 

 

Nem véletlen, hogy   az őseink primitív művészi fejlődésének kezdeti fokán  már fontosak tartották a színek használatát. Eleink már akkor is természetes rajongással és áhítattal fordultak az isteni csoda:a színek felé.

 

Kezdetben, amikor még eszközeikben és mondanivalójukban is szegényesek voltak, tájékozódásuk megkönnyítésére, egymás jobb megértése érdekében azt hívták segítségül, ami a leginkább közel állt hozzájuk; ami a természetből, és a környezetükből is a legerősebben hatott rájuk.

Így már az őskori barlangrajzokon, vagy később az ókor emberének korai, naiv művészi alkotásain és építményein is látható, hogy jobbára a színek uralkodnak, míg a forma és szerkezet csupán csak alárendelt szerepet játszanak.

 

 

 

 

Ez ma sincs másképpen, mint eleink idejében. Például a lakberendezésben legegyszerűbben és leggyorsabban a színekkel tudunk célt érni. S ami még ennél is a lényegesebb, viszonylag a legolcsóbban.

A színekkel, ahogyan kiemelhetünk egyes részleteket, ugyan úgy jelentéktelenné is tehetjük azokat . Egy rossz adottságú helyiségnek (túlzott belmagasság) a nem kívánatos részleteit, akár még el is rejthetjük.

 

 

 

Egy adott tér  előnytelen, hangulatát zavaró részleteit, vagy egy   szűk folyosó unalmasan üres falfelületeit, ha  nem szeretnénk, hogy a figyelmünk középpontjába legyenek, viszont azt sem szeretnénk, hogy szegényesen, komoran árválkodjanak az egységes keretbe megálmodott térben – akkor ezeket, a részleteket mindösszesen, egy egyszerű semleges színezéssel hátrébb szorítjuk.

 

– Az ilyen lényegtelen beugrókat, kiszögeléseket vagy üres  falfelületeket lehetőleg a hideg színek közül választva; kékkel; zölddel; vagy ezek árnyalataival, például; kékes szürkére festhetjük, vagy burkoljuk le.

Ezeket, a színeket csupán azért emelem ki a példámban, mivel tulajdonságuknál fogva, a meleg színekkel ellentétben egyszerűbben, könnyebben tarthatók háttérben, vagyis kevésbé figyelem felkeltők.

 

 

 

 

Egy másik lehetőség a nem kívánatos részletek elbújtatására a  fény és árnyékhatás elrejtő csodája. Megfelelő világítással, ugyanis a helyiség nem kívánt részletei homályban, de  teljes sötétségben is tarthatók Ilyenkor az alkalmazott színhez ha megfelelő erősségű és színösszetételű világítást rendelünk, biztosan nem marad el az elvárt eredmény.

 

 

 

 

A tervezésnél minden esetben, azt kell szem előtt tartanunk, hogy a kiválasztott színek, valamint  világítás fényének erőssége és minősége egymás hatását kiegészítsék, mint sem lerontsák.

 

 

 

Segítségükkel  elérhetjük, hogy a kevésbé kívánatos részletek és felületek oly módon illeszkedjenek a helyiség berendezésének a teljes összképébe, hogy végül is az együttes hatásukkal a helyiség elvárt hangulatát megőrizzék, sőt, ha lehet azt még fokozzák is.

 

 

– És még milyen érzelmeinket befolyásoló tulajdonságaikat ismerjük a színeknek?  – kérdezte  haragos  zöldszemű, mindig kiváncsi  ausztrál kolléganőnk,  Josephin.

– – Tudod Josi,  a munkáidat ismerve, hogy te magad is gyakran veszed igénybe a színhatások kínálta segítő lehetőségeket a lakberendezési elképzeléseid megvalósításánál. De nem akarom megkerülni a kérdésedet. Szívesen mondok el néhány olyan trükköt, melyeket én magam  is gyakran használok a munkáim során.

Első trükk:

Nos, ehhez elsőnek hívjuk segítségül a  kiegészítő, vagy idegen szóval: a komplementer színeket:

 

 

 

 

 

 Kiegészítő, vagy más néven: komplementer színekkel történő  szalonberendezés

 

 

A kiegészítő színek segítségével a színhatások legelemibb tulajdonságainak egyik előnyét, az ellentétes színek összecsengéséből fakadó  harmonikus hangulati hatást használjuk fel célunk eléréséhez.

Ez egy olyan lehetőség, amikor a színkőr ellentétes színeit súlyozva  és egyenletesen elosztva alkalmazzuk a tervezett színösszképünkben. Ez estben az ellentétes színekből fakadó zavartalan színösszhang jóleső érzése lesz, amely kiváltja majd a megrendelők tetszését.

 

 Színharmónia terv öltözködéshez, de akár a lakberendezésnél is felhasználható.

 

 

 

Ennek segítségével különösen rafinált színösszetételek variációit tudjuk a lakberendezési elképzeléseinkhez segítségül hívni.

 

 

 

 

 

 

Csak mellesleg térnék ki arra, amit nyilván már korábbi tanulmányaitokból úgy is tudtok, hogy a kiegészítő (komplementer) színek a színkörben az ellentétes oldalon, egymással szemben, ha kettőnél több, akkor egymástól egyenlő távolságra helyezkednek el. Gondolom ennek kapcsán még azt sem felejtettétek el, hogyha ezeket a kiegészítő (komplementer) színeket egyenlő arányban összekeverjük, akkor az eredmény mindig szürke lesz. (elméletben fehér)

Vagyis, amikor a kéket narancssárgával, vagy a vöröset zölddel helyes arányba összekeverjük, szürkét kapunk.

 

 

 

 

Kiegészítő – komplementer színeknek az  arányos  súlyozása egy adott  térben, vagy egy adott felületen

 

Megjegyzem: tiszta formájukban egyenlő arányban a komplementer színeket szinte sohasem alkalmazzuk a lakberendezésben. Egymás mellet, egy térben, főleg egy felületen,  szemet bántó módon felerősítik egymást, Az elsőségért egymással ölre mennek.

 

 

 

 

 

 Egyszerűbb megoldás, mikor a kiegészítő színeket és árnyalataikat használjuk a kívánt hangulati hatás eléréséhez.

Ellenben tompa tónusaikat, jól megválasztott arányaikkal annál szívesebben alkalmazzuk a színterveinkben. Ugyanis, mint azt már említettem, a  segítségükkel roppant vonzó effektusokat varázsolhatunk a tervezendő belső tér színösszképébe.

 

 

 Kiegészítő, vagy más néven: komplementer színekkel történő  szalonberendezés,

 

 

A kiegészítő színek a tulajdonságait segítségül hívó  színharmónia tervezés,, mint azt a képeken  látjátok,  viszonylag egyszerű és többnyire könnyű sikert ígérő vállalkozás.

 

 

 Második trükk:

 

Nos, ez egy olyan lehetőségünk, amikor a színkörben az egymáshoz  legközelebb álló színeket – szín párokat – szín hármasokat tervezzük be egy adott helyiség színösszképébe

 

 

 

Balról haladva: 1. körben  hideg – meleg színek, 2. körben kiegészítő, vagy komplementer színek, 3. körben  a színpárok és színhármasok láthatók.

A gyakorlatban ezt a megoldást kiválóan alkalmazhatjuk olyan estekben is, amikor a már meglévő berendezést kell új  bútorelemekkel és más berendezési tárgyakkal kiegészíteni.

 

 

És most  álljunk meg egy pillanatra !

Engedjétek meg nekem, hogy néhány számomra  hasznosnak tűnő lábjegyzettel kiegészítsem az eddig elmondottakat:

Tán mondanom sem kell, kedves barátaim, hiszen ti tudjátok a legjobban, hogy bármelyik lakás berendezői munkánknak  a sikere mennyire függ a megrendelők elsődleges érzelmi benyomásától.

Az új, vagy csak részben átalakított otthonukba belépők, mielőtt a berendezés részleteit kezdenék elemezni, mindent megelőzve a figyelmük elsősorban a berendezés színeinek együttes tónushatására terelődik.

 

 

 

 A szürke mivel nem szín, így a kék lesz az uralkodó, kiválasztott  szín s benne olvasztjuk össze harmonikus egységbe az összes, még használt más színeket.

 

Éppen ezért egy tetszetős, kellemes színösszképi hatás mindig nyerő lap lesz a lakberendező kezében. Biztosítéka annak, hogy  terveinknek minden más részletei is   elnyerjék majd  a  megrendelőink tetszését.

 

Hogy miért?

Nagyon egyszerű.

Mert az új  otthonukba belepöket két irányból érkező hatás fogja egyszerre megtámadni, mégpedig egy fizikai és egy lélektani.

A megrendelőinkben ez a kettősség,  vagyis a hirtelen eléjük táruló kép  látványa egyféle olyan lelki, vagyis pszichés élménnyé alakul át, mely élmény, ha számukra kellemes, akkor  az a munkánk elismerése lesz, vagy éppen ellenkezőleg, de attól meg minden lakberendezőt mentsen meg Jóisten!

 

 

 A kiválasztott fő színbe, itt a halvány (pasztell ) lilába olvasztjuk bele az árnyalatait, hogy a kívánt harmonikus  összképi hatást kapjuk.

 

Nos, ezért van olyan fontos szerepe a berendezés összképében minden apró kis részlet valamennyi színének, egybecsengő, együttes tónushatásának.

 

 

 

Tarkított tér. Harmonikus színösszképi hangulati hatása a részletek színének összecsengő egységhatásából fakad.

 

Kíváncsiak vagytok, hogyan lehet egy lakás, vagy lakóhelyiség berendezésének a színeit oly módon összeválogatni, hogy annak összképi hatása tutira tetszetős legyen?

 

Mondom, mondom már, csak ne sürgessetek!

Nem a legegyszeribb változat, amiről most szó lesz, de a színeket értő emberek körében, biztos elismerést arat.

Harmadik trükk:

Jöjjön hát egy másik rafinéria, de ne is egy hanem mindjárt kettő!

 

 

 

 Egy kiválasztott szín, itt a halvány (pasztell) zöld keveredik különféle a kevert tónusaival s alkotnak egységes keretbe foglat harmonikus színösszképet

Legyen az első lehetőség, mikor egy a megrendelőnk által kiválasztott, vagyis kiemelt színbe beleolvasztjuk az összes többi, de már általunk választott színeket, vagy színárnyalatokat.

 

 

 

Például a karibi tájra oly jellemző kéknek szinte majd mindegyik árnyalata mellé,  hozzáadjuk a nap „sárgás” színét, és mindezt még megfűszerezzük a kék kiegészítő ( komplementer) színével, a vörös valamennyi hozzáillő, lágy tónusával. Az így nyert összképi hatás biztos, hogy sikerrel jár. Hiszen egy” varázslat” szüleménye.

Aki nem hiszi, próbálja ki a gyakorlatban!

 

 

 

 

Ugye nem is olyan bonyolult, csak jól körül kell nézni a bennünket körbeölelő színes világban. A Jóisten már régen megfestette számunkra a másolásra alkalmas valamennyi színes képét.

 

 

 

-Na és szó volt még egy másik trükködről is? Hallhatnánk arról is valamit?  – kérdezte egy Baliról érkezett nagyon csinos maláj lakberendező és divattervező kolléganőnk, Emánuélla.

Máris mondom,  miután megittam a limonádémat

 

 

Negyedik trükk:

Ennél a trükknél a mértékletesség  a legfontosabb.

Miről is van szó?

Az olyan színes tér tervezéséről , ahol az adott térben a színek sokaságát szeretnénk hangulatkeltés céljából felhasználni. Nem egyszerű feladat. Egy ilyen sokféle színt magába foglaló térnek, hogy végül is milyen hangulata lesz,  az attól is függ, hogy az  alkalmazott színeket hogyan tudjuk az adott tér színösszképében harmonikusan összeolvasztani.

Ellenkező estben giccses és nevetséges lesz a látvány.

 

 Tarkított szalon berendezés harmonikus színösszképe

Ezt figyelembe véve bátran  élhetünk azzal a “varázslattal, vagyis ” lehetőséggel, amikor nagyon sokféle színt használunk, vagyis „tarkítjuk” a teret.

 

 

 A tarkított térnek egy másik színösszképi megoldása

Ilyenkor,  hogy a kívánt harmonikus hangulati hatást elérjük és ne pedig egy giccses, tarkabarka képet komponáljunk, óvakodnunk kell az erős, erőszakos élénk színek mértéktelen használatától! Lehetőleg valamennyi színt, melyeket az adott térbe betervezünk, legyenek lágy  tónusúak! Legyenek szürkével tompítva, vagy fehérrel pasztellosítva! Túl élén k, erős  színek sokasága esetén a hatás könnyen  „vásári lesz”.

 

 

 Tarka – barka, de mégis harmonikus színösszképi megoldás

Ez a szabály éppen úgy vonatkozik a teljes összképre, mint annak a   legapróbb részleteire! Akár  egy kaspóról, egy képkeretről egy asztalterítőről, egy a fürdőszobában logó törülközőről, esetleg egy ajtó, vagy ablakkeretről, de bármilyen egyéb  használati tárgyról legyen is szó,  melyek a tér összképében csak  egy villanásnyira is megjelenhetnek. Nincsen jelentéktelen “jó lesz az úgy is” részlet!.

 

 

 

 

 

Hangulatos az ilyen sok összeillő színnek egy térben történő alkalmazása is

 

Az ilyesféle trükközés a színekkel itt, a karibi – és általában a trópusi – és mediterrán hangulatú lakberendezési  elképzeléseknek öröktől létező igény. Az itt élő népek tökéletesen másolják, ha az otthonukról, de akár csak egy tengerparti bodegáról is legyen szó, a készen kapott, természetes környezetükben látható  színes és formai megoldásokat. De a beépítésre kerülő anyagokért sem utaznak el más kontinensekre.

 

 

 

 

Mediterrán hangulatú belső tér színösszképe.

 

És végül egy másik sokszor használt trükk. Ígérem több ma már nem fog az eszembe jutni.

 

Ugyan erről már tettem említést, a fontossága miatt most mégis külön visszérnék rá.

Ez esetben a kívánt kedvezőhangulati  hatás eléréséhez ugyanannak a színtartománynak különféle árnyalatait használjuk fel a zínterveinknél.

 

Vagyis, ebben az estben egy alapszínt, például sárga, vörös kék, barna  közül, amelyiket éppen választjuk, meghatározó szerepet nyer majd az összes felhasznált árnyalatában.

Válasszuk most ennél a példánknál a föld színének árnyalatait!

 

 

 A föld színének árnyalatai egy harmonikus színösszképben összehordva

 

Láthatjátok, ebben az esetben lehet az belső, de akár egy  külső tér is, a  színösszkép tervezésénél nincs más dolgunk, mint a megrendelő által választott fő színhez hozzáválogatjuk annak világosabb, vagy sötétebb  árnyalatait.

 

 

 

 

 

 

 

 Ebben az színösszképi megoldásban a zöld és annak árnyalatai ébresztenek harmonikus hangulati hatást

 

És végül összefoglalva a hallottakat:

Bármely  térben, ahol a színek sokfélesége az uralkodó, az ilyen tér  hangulatáért, minden estben  a színek  összecsengéséből fakadó harmonikus összképi hatás lesz a felelős, vagyis a lakberendező, aki a színeket a terveiben egységes keretbe foglalja.

Megint más a helyzet az olyan térben, ahol a kiválasztott, vagyis uralkodó színbe olvasztjuk bele az összes  többi színt, akár csak az árnyalatairól is legyen szó. Az ily módon színezett térben csak is a részletek színeiből következtethetünk a színösszkép harmonikus egységére, vagyis annak a hangulatára.

 

Ha most megkérdeznétek, hogy nálunk Európában, melyik trükkömet használtam a legtöbbet a sok közül, talán az ellentétes  színek hangulati hatásával arattam a legtöbb sikeremet. Ezt a megoldást helyezném az  első helyre , és nektek is ezt javasolnám, ha pályátok kezdetén nem szeretnétek váratlan helyzetekbe bonyolódni.

Miért? – kérdezett ismét közbe a mindig kiváncsi Emánuella.

 

Mert az olyan  megoldást, ahol egy fő színnel dolgozunk és ebbe az egy színbe olvasztjuk bele az összes többi színeinket, nos, ha szabad tanácsolnom, csak akkor válasszátok, ha biztosak vagytok a felől, hogy a megbízóitok „vájt szeműek”, vagyis  otthonosan mozognak a színek világában.

 

 

Kékesszürke főszínbe olvasztjuk harmonikus egységbe a többi színeket.

 

Egyszerűbb lelkületű megrendelők esetében inkább az ellentétes színek árnyalatainak összhangjából fakadó harmonikus lakáskép trükkjével rukkoljatok elő!

Természetesen ez nem jelenti azt, hogy ők alacsonyabb rendű, sekélyesebb lelkületű embertársaink lennének – sőt a megrendelőink nagyobbik hányada éppen, hogy közülük kerülnek ki és bíznak meg otthonaik lakberendezési terveinek az elkészítésével.

 

 

 Kiegészítő, vagy komplementer színek harmonikus színösszképi hangulati hatása

 

Ők azok, akik inkább, határozott, egyenes gondolkodásuknál fogva az egyszerűbb, kevésbé bonyolult színkombinációkat kedvelik és ez természetesen akkor is igaz, amikor éppen otthonaik színösszképének a megválasztásáról van szó.

 

 

Nos, válasszuk a sok lehetőség közül bármelyiket is, a figyelmeteket egy nagyon fontos tényre feltétlen szeretném felhívni:

Az ízlésesen, tetszetősen berendezett lakásnak és ezt nem árt tudni, nem csak a színhatás keltette kellem az egyetlen és első feltétele!

 

 

 

 

A színtónusokból összeolvadt, vagy az ellentétes színek helyes arányából összeálló színharmónia, legyen bármelyik megoldás is, mindenkor és minden körülmények között csak is berendezett tér összképének a részleteiben érvényesül. Azonban, hogy ezek a részletek olyan összképi, vagyis hangulati  hatást keltsenek bennünk, de legfőbb képen a megrendelőinkben , melyet elképzeltünk, csak is kizárólag a világítás mennyiségének, minőségének és fényerősségének a  függvényében jöhet létre, vagy éppen ellenkezőleg, hiányos, rossz megvilágításnál lőttek a tervezői “babéroknak”.

 

 

 

 

Vigyázat! A fény szerepe – legyen akár természetes vagy mesterséges – a színes térrendezés törvényeit figyelembe véve, megkerülhetetlen.

Mi következik mind ebből?

Egyszerű. Malajziában vagy Haway -on, soha sem lehet egy székelyföldi tájház színösszképi hangulatát maradéktalanul visszaadni, de Erdélyben sem sikerülhet színeiben és hangulatában azonos trópusi vagy mediterrán  otthont berendezni.

Tudjátok miért?

Próbáltam vizsgáztatni a hallgatóságomat, de a legnagyobb döbbenetemre, kórusban válaszoltak a feltett kérdésemre: VÉGE AZ ELSŐ RÉSZNEK.

Folytatás: http://lakberendezes.hu/elmelet/a-szinek-szomjusaganak-orok-emberi-vagya-ii-resz/

 

 

 

Szerző: Horváth Tamás

Szólj hozzá Te is!

slots