Előtetők, árnyékolók

A gyakori nyári ősesőzések sokunkat ráébresztettek arra a felismerésre, hogy jó lenne, legalább a házunk bejárati ajtaját vagy kapuját valamilyen időjárás elleni védelemmel ellátni.

 

 

Nos, ha vesszük a fáradságot s belevágunk a házunk homlokzatának egy ilyen utólagos építészeti kiigazításba, akkor a régebben tervezett épültünknek, sokszor már maradinak mondható homlokzati képét is a kor ízlésének megfelelő módon újragondolhatjuk. Ebben lehet segítségünkre a bajárat fölé felszerelt előetető vagy árnyékoló.

 

 

Ezeknek az előztetőknek. árnyékolóknak a tartószerkezete készülhet fából cserép, pala, textil vagy műanyag fedéssel, de készülhet rozsdamentes idomacélból, kovácsoltvasból, üveg vagy karbonszálas, átlátszó műanyag héjazattal.

 

 

.Formailag követhetik a ház tetőszerkezetének hajlásszögét, de ma már egyre inkább terjednek az olyan megoldások, melyek megjelenésükkel elsősorban a ház bejáratának képét teszik hangsúlyosabbá, dekoratívabbá. Az ilyen építmények a ház homlokzatán, gyakran formailag önálló életre kelnek. Egy biztos, bármilyen megoldás mellet is döntünk, a felszerelésre kerülő előztetőnek. árnyékolónak bármilyen formát is választjuk, kivitelezésük esetén bizonyos előírásokat feltétlen figyelembe kell venni.

 

 

Méghozzá:

Házbejárat, kapualj, áthajtó,átjáró,előtér( részlet: Dr Reichsl Antal: Lakóépületek Tervezése)

 

 

– Élőlépcsőt a lakóház bejárata előtt legfeljebb 16 cm fokmagassággal,legalább 30 cm fokszélességgel szabad alkalmazni. Több fok esetén az ajtó előtt legalább 60 cm mélységű pihenőt kell kialakítani. (kerekes széket használó lakó esetén min 120cm.)

 

 

– Utcavonalra épült lakóháznál az elő lépcső nem állhat ki az épülethomlokzat síkjából.

– A házbejárat legkisebb nyílásmérete (nyílószárny mérete) egylakásos ház gyalogos bejáratnál 0.85×11’90 m; több lakásos, több szintes lakóépületben az épület főbejáratául szolgáló kapu tiszta nyílás szélessége legalább 0,90 l, 20 m legyen.

 

 

– Nagyobb méretű, több lakásos, több szintes lakóépületek főbejáratánál ajánlatos az 1,40 x2,20 m nyílásméret.

– A kocsiközlekedésre is szolgáló bejárat, illetve kapunyílás legkisebb szélessége és magassága: személygépkocsinak 2,5o x2,5o m, tehergépkocsinak 3,00/3. 00 m,

 

 

– A kapualj’ behajtó – épület által körülzárt udvarra vezető és jármű közlekedésre is szolgáló fedett, esetleg zárt térség legkisebb szélességi és magassági mérete azonos a kocsiközlekedésre szolgáló bejáratokra megállapított méretekkel.

 

 

– Kapualjba, valamint ]5 m-nél hosszabb behajtóba semmiféle helyiség szellőzése nem torkollhat, helyiség megvilágítására szolgáló nyílás a tűzbiztonsági előírásoknak megfelelően (üvegbeton) létesíthető.

 

 

– Kapualjba lakásnak vagy közcélú helyiségnek csak az előszobája, előtere nyílhat; kivételt képeznek az üzlethelyiségek, kapusfülkék eligazító helyiségek, amelyek közvetlenül is nyithatók.- Kapualj, behajtó falán kirakatszekrény csak az esetben helyezhető el, ha a tűzbiztonsági előírásoknak megfelelően választják el a mögötte levő helyiségtől.- A kapualj vagy behajtó minimális kötelező szélességi méretét – a kirakatszekrény külső síkjától számítva 40 -50 cm-rel kell növelni, és 1,0 m-rel, ha két oldalán készül kirakatszekrény.

– Áthajtó épületen keresztül (alatt) járműközlekedésre szolgáló fedett, esetleg zárt térség – legkisebb szélességi és magassági mérete 3,20 x3,2o m, Egyéb követelményei azonosak a kapualj, illetve behajtó alatt felsoroltakkal.

– Átjáró – épületeken keresztül ( alatt ), gyalogosközlekedésre is szolgáló fedett, esetleg zárt térség – legkisebb szélességi és magassági mérete l,5o x2,2o m, egyéb követelményei azonosak a kapualj, illetve behajtó alatt felsoroltakkal.

 

 

– Előtér és előcsarnok – mint a bejárat és az épület rendeltetésszerű helyiségei közötti forgalom elosztására szolgáló helyiség – szélessége nem lehet kisebb a bejárat szélességénél.

– Kisebb és egyszerűbb igényű lakóépületeknél.a kapu előtere közvetlenül a lépcsőházba nyílhat. Ez esetben a bejárati kapu és az első lépcsőfok között legalább 1,6o m távolság legyen.

 

– Nagyobb méretű, több lakásos, több szintes lakóépületek főbejáratánál célszerű szélfogó fal alkalmazása. A szélfogó legkisebb mélységi mérete 1,40 m legyen, de legalább 0,70 m-rel haladja meg a benyíló ajtószárny szélességi méreteit.

 

 

Lépcső, Lépcsőház

 

– Lépcsőház, lépcsőkar, lépcső általában csapadéktól védett, fedett, zárt, szellőztethető térben helyezendő el.

– Helyét az épületen belül úgy kell meghatározni, hogy a forgalom a lépcső irányába terelődjön. – Méreteinek meg kell felelnie a szintkülönbség megerőltetés nélküli legyőzése és a forgalom sűrűsége szerint megállapítható követelményeknek.

 

 

– Nyitott közlekedő folyosó esetén a lépcsőház is lehet az ahhoz csatlakozó oldalon nyitott, de a csapadék elleni védelméről gondoskodni kell.

– Épületek földszintjére és az első emeletre vezető, de legfeljebb egy lakás megközelítésére szolgáló lépcső, épületen kívülre sem helyezhető, és nem feltétlenül szükséges csapadék ellen védeni.

 

 

Szíveskedjen mindenki az ő házának, lakásának adottságaira vonatkozó esztétikai és műszaki előírásokat betartani!

A homlokzat képének megváltoztatása építési engedély köteles tevékenység!

 

Szerző: Horváth Tamás

Szólj hozzá Te is!

slots