Jobb oldal – bal oldal

 

A jobb- és baloldalnak, vagy is a helyes irány kijelölésének, az otthonunk berendezésének harmonikus összképében,s annak hangulati hatásában meghatározó szerepe van.

 

megérkezünk – nekiindulunk

 

A lakás berendezése során felmerülhetnek olyan apróságnak tűnő problémák, melyek felett gyakorlattal kevésbé rendelkező, műkedvelő lakberendezők könnyen átsiklanak. Pedig lehet, hogy éppen ezekre az apróságokra adott helyes választól lesz a tervezett összképi hatás olyan harmonikus, mint amilyennek azt korábban megálmodtuk. Egyik ilyen probléma lehet például; a művészetei alkotások – ezen belül a tervezett lakásberendezés tetszetősségéről formált véleményünkben, minduntalan felmerülő; jobb- és baloldal kérdésének a jelentősége.

 

 ereszkedünk – emelkedünk

Érthetőbben:

 

 

 

Például, ha ránézünk erre az egyszerű vonalas rajzra a fölső ábránál (1) azt véljük tapasztalni, hogy a szemünk önkéntelenül lentről felfelé és jobbra, míg a másik (2) ábránál föntről lefelé és jobbra fog siklani a vonalak mentén. A magasság és a mélység érzetünket tehát nagyon is befolyásolja a tekintetünk balról jobbra történő ösztönös mozgása. Az, hogy emelkedni látunk egy vonalat, vagy síkot,netán ereszkedni, az attól függ, hogy a tekintetünk azokon milyen irányba halad végig először. (Olvasni is balról jobbra tudunk, de érdekesség képen megemlíteném, hogy a sémi népek, akik jobbról balra olvasnak, azok kép- és térlátása is az európai emberekével megegyező irányú.)

 

leérkezés képzetét kelti – hívogat a nekiindulásnak

 

A lakás előterébe (halba) belépő embert, a vele szemben lévő fallal párhuzamosan futó lépcső látványa fogadja, és ha az a baloldala felől esik, akkor a lépcső a leérkezés képzetét fogja benne kelteni. Szemünk ösztönösen a lépcső vonalát lefelé és jobbra követi, ami által a tér magassága, látványban elveszti jelentőségét. Vagyis csökken.

A jobbról épített lépcső látványa hívogat a nekiindulásra, felkapaszkodásra. A tekintetünket a magasságba vonzza, de megint csak jobbra. Ebből következik, hogy nagy terek alacsony belmagasságát könnyen növelhetjük egy ilyen hamis képzet tudatos előidézésével.

 

A valóságtól eltérően a tér kitágul. A mennyezet hiányossága  elveszti jelentőségét

 

Hasonló módon szépíthetjük meg egy kedvezőtlen belmagasságú tér adottságait, ha a falra nagyméretű képeket, vagy falikárpitokat függesztünk, balról-jobbra csökkenő magasságban, vagy tükörképében, és akkor a nyomott tér a valóságtól eltérően kitágul, magasodik.

 

A valóságtól eltérően a tér összezsugorodott. A mennyezet hiányossága még inkább szembeötlő lesz.

 

Hasonló eredményt érhetünk el téralakító, térjavító munkáink sorén szekrényfalak elemeinek csökkenő, vagy növekvő magasságával, vagy a képábrázolásukkal segítő nagyobb méretű faliképekkel (poszterekkel) is

 

A kevésbé szimpatikus képeket balra föl, netán jobbra le, míg a számunkra kedveseket  balra  alulra, vagy jobbra fönt függesszük a falra.

Hogy milyen fontos a két irány sorrendje azt megint egy egyszerű vonalas rajz segítségével mutatjuk be.

 

 

Fölső ábrán a tekintetünk könnyedén végigsiklik a nyílhegy irányába, míg a jobbról- bal felé tartó esetében, szinte erőlködve vonszoljuk szemünket előre. Úgy érezzük, mintha árral szemben úszunk.

 

Innen szemlélve a képek  megbontják a berendezés képének harmonikus összhangját.

 

Vegyük ezt is figyelembe, amikor egy teret megformálunk, vagy egy helyiséget berendezünk.

 

Tükörképében, a falra függesztett képek harmonikus összhangban illeszkednek a berendezés képének egészébe.

Az elénk táruló képet nem egy szempillantással vesszük tudomásul. A képet és a részleteket szemünk balról jobbra és alulról fölfelé tapogatja le, és ez sokkal gyorsabban történik, mint az olvasás, vagy bármely más érzékelés, melyre az ember képes. Nem mindegy tehát, és nem lehet közömbös számunkra, hogy mit észlelünk először, mi van a látott kép bal és jobboldalán, mi az, ami szembeszegül, akadályt képez nézésünk irányával, és mi az, ami hagyja magát könnyen láttatni, vagyis szinte odavonzza a tekintetünket.

 

 Hangsúlyos  a belépő jobb keze felé eső tálalószekrény, rajta a kerámia vázákkal.

 

A visszahúzódó, komoly, magányt, nyugalmat kedvelő ember számára a rokonszenves hely általában a szoba bal hátsó sarka lesz. Ez a hely sosem kerül reflektorfénybe, míg az ellenkező sarokkal az ambiciózus, életvidám, mindég cselekedni kész ellentábor szimpatizál majd jobban.

 

Tükörképében már  a csillár vonja el a figyelmünket.

 

Ezt érdemes figyelembe venni a vendégek ültetésénél is ünnepi ebédeknél, vacsoráknál.

Hangsúlyos hely mindig a belépő ember jobb keze felé eső oldal a térben, de a látvány, amivel először szembekerülünk, annak bal alsó részlete lesz. E pontról indul a szemünk, és jobbra föl felé siklik, alulról fölfele tapogatva le a látványt. Ezért a szépítő, díszítő, kiemelkedően látványos, és fontos berendezési tárgyainkat igyekezzünk baloldalon alacsonyan, jobboldalon magasabban elhelyezni.

 

A díszesebb tárgyak kerüljenek a bal alsó – vagy a jobb fölső sarok irányába.

 

Aki a pihenést, a kényelmet részesíti előnyben, az a nappali szobáját a házában jobb keze felől helyezi el, aki a főzést és a gyomrát tartja elsődlegesnek az életében, az a konyháját, aki pedig az alvásra, vagy netán a szexualitásra helyezi a hangsúlyt, az a hálószobáját fogja legtöbbször ezen az oldalon berendezni.

 

Hangsúlyos a fotel és a kandalló látványa.

 

A jobb- és baloldal irányának hangulatot meghatározó hatása már régóta ismeretes. A helyes irány megválasztása már a középkorban is ismert és gyakran használt – rokonszenvet, részvétet ébresztő, szépséget fokozó tényező volt a művészetben.

 

Tükörképében a hangsúly a mennyezet ferde síkjára terelődik át.

 

 

Eme szép hölgy portréját először nézzük meg úgy, ahogyan alBoticelli mester megfestette: tekintetével bal felé nézve. Eztán tekintsünk a portré tükörképére. Még a legrosszabb megfigyelő készséggel megáldott emberben is hatásváltozást fog előidézni az arc irányának megváltozása.

 

 

eredeti – tükörkép

 

Az eredeti képen, ahol az ifjú hölgy jobbról balra tekint, tehát szembeszegül a legtöbb ember szemének mozgási irányával – azokéval ellentétes – azt a hangulatot és jellemvonásait sugallja arcának egyénisége, miszerint ő egy határozott, céltudatos, akaratos olykor dacos, de nagyonis magabiztos ember. Tükörképén, ahol nézése együtt sodródik a mienkkel, mintha szelídebb, megadóbb, jóval alkalmazkodóbb arcot látnánk az eredetivel ellentétben.

 

Ezen a képen a beépített ruhásszekrényt reklámozzák.

 

Ezt a hangulati különbséget, és talán még egy kicsivel többet is, nemcsak egy tényező okozhatja, hanem mindazon körülmények összessége, melyekkel cikkemben ez eddig megfogalmaztam. Félreértés tehát ne legyen, a jobb-és baloldal problematikája nem csak a képzőművészeti alkotásokon, hanem a lakberendezés minden területén is, ugyanolyan megoldásra váró feladat. A jobb- és baloldalnak, vagy is a helyes irány kijelölésének, az otthonunk berendezésének harmonikus összképében,s annak hangulati hatásában meghatározó szerepe van

 

Ezen a képen viszont már a heverőt és a posztert akarják ránk sózni.

Köszönöm figyelmüket:

Írta: Horváth Tamás

 

 

Szerző: Horváth Tamás

Szólj hozzá Te is!

slots