Létezik nemzeti jelleg a lakberendezésben?

 Nálunk létezik nemzeti jelleg a lakberendezésünkben? Nem hiszem. Mi vagy magyarosodunk és éz legtöbbször ez elég giccsesre sikeredik, vagy meg sem próbálkozunk vele s helyette inkább a nyugat európai lakberendezők ma divatos irányzatait másolgatjuk több – kevesebb sikerrel.  Ideje lenne ezt régmúltba gyökeredző hiányosságunkat végre pótolni. Minta még, Istennek hála, akad idehaza a falu múzeumokban s a határainkon túli magyar és székely düledező, omladozó falusi házakban. Igyekezni kellene , mert már ott sem sokáig látható eleink tiszta, ősi hagyományainkra épülő bútor- és textilművességünk remekei,

 

Erzsébet királyné majorja. A magyarosodó bútorzatú szoba. Túry Gyula rajza.

 

Természetesem hogy létezik, de ezt soha sem szabad összetéveszteni az úgynevezett „ oskodással”, vagyis a franciás – kodással az angolos – kodással, vagy a magyaros – kodással, és még sorolhatnám a különféle népieskedő, hamis. stílusirányzatokat.

 

Magyaros jelleget mutató belső berendezés képe, mai megfogalmazásban

 

Amiről most szólni szeretnék, az a lakberendezésben fellelhető egészséges díszítő ösztönösségünk. Az a fajta ösztönösség, mely ősidők óta, talán az egyik legfonósabb lelki szükségletünk. Ezt a díszítő ösztönösségünket soha ne tévesszük össze bármiféle hamis gondolatközléssel, vagy a napjainkban is divatos „oskodó” megjelenítésekkel, ábrázolásokkal. Díszítő

 

Angolos jelleget mutató belső berendezés képe

 

ösztönösségünknek célja az nem más, mint a környezetünk szépítése, azaz, a hasznosság egyesítése a kellemmel és a célszerűség összehangolása az emberi arányossággal, az élet ritmusával és színességével.

 

Franciás jelleget mutató belső berendezés képe

 

 

Más megfogalmazásban: szeretnénk, ha az otthonunk berendezése nem csak a testi szükségleteinket, de a lelki igényeinket is maradéktalanul kiszolgálná. Az egyetemes emberi díszítési ösztönnek egyetemes törvényszerűségei vannak, ám a különböző korok, különböző népeink és vidékeinek ízlésvilága különböző módon értékelik és érvényesítik ezeket az egyetemleges törvényszerűségeket.

 

Olaszos jelleget mutató belső berendezés képe

 

A díszítő ösztönösségnek vannak előre kitaposott ösvényei. Ilyenek például az általános érzéskövetelmények. Ezeknek az ösvényeknek, ugyan mindenki számára egy közös kiindulópontjuk van, de koronként, népenként, vidékenként, mégis máshogyan kanyarognak.

 

Spanyolos jelleget mutató belső berendezés képe

 

 

De kanyarogjanak, bármilyen irányba is a cél, akár a kiindulási pont; közös. Minden nemzet népei szeretnének színesen és vidáman, de a természettel minél nagyobb harmóniában élni.

 

 

Skandináv jelleget mutató belső berendezés képe

 

Az általános érzéskövetelményekből a különféle nemzetek népei, különböző lelki adottságaiknak megfelelően más és mást tartanak fontosnak. Más és mást tartanak elhanyagolhatónak, megint más és mást foglalnak csokorba, vagy szednek szét ízekre. Végül is a nemzetek népei ily módon teremtik meg koruk és vidékük ízléssajátosságának, stílusának az alapjait.

 

Ázsiai jelleget mutat belső berendezés képe

 

 

Ez a cikk azokat a képzeletbeli és ízlésbeli törvényszerűségeket kívánja képek segítségével bemutatni, melyek a különböző nemzetek népének lakáskultúrájának díszítőművészetében, jellemző módon érvényre jutnak. Talán a képek segítenek eljutni e nemzetek népének lélekalkatának – általános jellemvonásaiknak – jobb megismeréséhez.

 

Japános jelleget mutató belső berendezés képe

 

Napjainkban ezt a létező sokszínűséget, ezt a sok különféle nemzeti jelleget, melyek még ma is jellemzik építészetünket és lakberendezésünket, a globalizmusban érdekelt piacgazdaság szereplői, igyekszenek minél látványosabban és gyorsabban felemészteni. Szerencsénkre: sikertelenül.

 

 

Arabos jelleget mutató belső berendezés képe

 

Egy ilyen hamis és káros eszmeiségnek, mint a neo – liberális globalizáció, ahhoz, hogy világszerte divatos és elfogadott lehessen, Istennek hála semmi esélye! Hogy ez megtörténhessen, először is utat kellene törnie a nemzeti jellemvonásunk felszíne alá, s onnan kitörölni azokat a szellemi és ízlésbeli egyedi megnyilvánulásainkat, amelyek nem csupán csak „valamiféle” megcsontosodott, népieskedő sajátosságainkból fakadnak, hanem azok, az ősi díszítő ösztönösségünknek egy olyan egyetemes és örök emberi értéke, olyan velünk született örökségünk, melyek soha, semmilyen eszme, vagy divat hatására a lelkünkből ki nem törölhető.

 

 

Horváth Tamás

 

Szerző: Horváth Tamás

Szólj hozzá Te is!

slots