Mitől függhet még? – I. rész

 

Harmadik szemünk a bőrünk.

Egy  enteriőrben, ha többségében harmonizálnak is a betervezett és beépített anyagok színei , elég egy anyagminőségében rosszul megválasztott padlóburkolat  ahhoz, hogy az összképi hatás értékét lerombolja.

 

Egy helytelenül megválasztott padlóburkolat könnyen elterelheti a figyelmet az enteriőr összképi hatásáról.

Cikkeinkben egészen mostanáig arra a kérdésre kerestünk választ, hogy egyenes és görbült síkok segítségével, hogyan lehet a térből úgy kiszakítani különféle nagyságú és formájú részeket, hogy azok alkalmasak legyenek lakás céljára. Tovább menve; példák sokaságával mutattuk be, hogy az ily’ módon berendezett – bútorozott, kidekorált lakóterekből, a lakberendezés művészetével, hogyan lehet élettel teli, minden apró részleteiben harmonizáló meleg fészkeket varázsolni.

 

Minden részletében harmonizáló hálószoba berendezési képe

 

A leggyakoribb kérdéseket, talán sikerült is megválaszolni. Foglalkoztunk a fény és színek, a formák és a léptékarányok szerepével, viszont adósok maradtunk olyan, talán kissé elvontnak tűnő problémakőr kitárgyalásával, mint; a tapintó érzékünk, (másodlagos látásunk) vagy éppen a biztonság és félelemérzésünk szerepe a lakberendezésben.

 

Szinéiben és anyagiban is harmonizáló nappaliszoba  berendezési összképe

 

Az ilyen és ehhez hasonló kérdések sajnos, csak a helytelen téralkotás (lakberendezés) – színválasztás – stílus és formatévesztés, valamint a rossz világítástervezés következményeképpen kerülnek előtérbe. Hasonló a helyzet a lakók lelki adottságaiknak, nem kellő ismeretéből – sőt, olykor e bonyolult témakőr lekicsinylő, helytelen problémakezeléséből fakadó különféle lakberendezői tévutak esetében is Pedig az emberi lélek alapvető tulajdonságainak ismerete nélkül, bármennyire képzett is legyen egy lakberendező, képtelen lesz a megrendelője elvárásának megfelelő hangulatú berendezési terv elkészítésére.

 

Anyagok, stílusok, színek és mintázatok önálló, egymástól független életet  élnek a berendezés összképében

E témaköröknek a modern lakberendezés sikerében, vagy sikertelenségében, éppen olyan meghatározó szerepük van, mint a fent már említett – napjainkban szinte már, klasszikusnak mondható tematikák; szín; fény; forma és arányosság – kérdéskörének. A jobb- és baloldal tudatos használata a tervezésben, szintén ide sorolható témák egyike lehetne, de ezt egy korábbi cikkünkben már részletesen kitárgyaltuk. (Akit érdekel, szíveskedjen visszalapozni.)

A jó lakberendezés nem csak a színek, hanem a felhasználta anyagok harmonikus összhangját; felületük simaságát, durvaságát, fényességét, mattságát anyagaik, színezhetőségét, összeépíthetőségét, állékonyságát, tartósságát… is megköveteli

 

Ujjainkkal is kitapinthatjuk, hogy egy rusztikus stílusban berendezett hallba és étkezőbe tévedtünk.

Azt is mondhatnánk: harmadik szemünk a bőrünk. Ennek tényét talán a látásukban korlátozott embertársaink bizonyíthatnák a legjobban, Vak és csökkent látóképességű emberek a szemüknek ezt a hiányosságát – bőrük érzékenységével- rendkívül kifinomult tapintásukkal („látásukkal”) képesek pótolni. Mi látó emberek szintén rendelkezünk az érzékelésnek ilyesféle képességével, csak jóval szerényebb mértékben.

Bár mennyire is hihetetlen, de az ember legsokoldalúbb érzékszerve a bőre. Bőrünkön keresztül érezzük a hőmérséklet változásokat, valamint a velünk érintkezésbe kerülő anyagok és tárgyak sokféle más tulajdonságát; nagyságukat; formájújukat; felületük simaságát, durvaságát; anyaguk halmazállapotát, sőt azok színét és súlyosságát is. Ujjaink hegyének segítségével, legtöbbször még bekötött szemmel is képesek vagyunk felismerni a tárgyakat és azok minőségét. Az emberi bőrnek ezt a képességét nevezzük összefoglaló néven: észlelő – tapintó érzéknek.

 

Funkció, forma, szerkezet, anyag és szín harmonikus egysége biztosítja a sikeres lakberendezést (anyag összeállítási mintalap)

Tapintásunkkal érzékeljük a felhasznált és beépített anyagoknak olyan tulajdonságait, mint például; meleg; puha; bársonyos; sikamlós; habkönnyű; lágyan omló; fényes, matt; néha viszont az; érdes; narancsos; darócos; rücskös; porózus, göcsörtös; hullámos és még sorolhatnánk tovább is. Kiválasztásuknál is gyakran húzzuk a felületükön végig, vagy dugjuk bele az ujjunkat, hogy aztán meggyőződhessünk arról, amit a szemünkkel látunk – (sokszor csal) az biztos, hogy úgy igaz?

Egy lágyan omló textilfüggöny, egy habselyem huzattal bevont ágyneműgarnitúrával bevetett ágy, és egy bársonyosan puha textillel kárpitozott ülőbútor garnitúra még egy nem látó ember számára is biztos támpont nyújt annak megítélésében, hogy ő egy hölgy hálószobájába tévedt. Pedig csak az ujjai hegyét használta a tájékozódásra. (ez esetben még a színek melegsége is árulkodó lehet)

 

Ujjainkkal is kitapinthatjuk, hogy itt egy hölgy hálószobájába tévedtünk

 

Hasonló a helyzet egy rusztikus berendezés esetében. Itt az anyagok felülete durvább, a lakástextilek nehezebbek és ritkább szövésűek, a padló – és falburkolat felülete porózusabb, a tapéta mintázata kidomborodó, de a bútorok szerkezete is könnyedén kitapintható.

 

 

Következésképpen; egy otthonos lakberendezés összképében szereplő valamennyi berendezési tárgy rendeltetésével, (funkciójával) formájával, színével, és szerkezetével, harmonikus összhangban kell, hogy legyenek; a beépített és felhasznált z anyagok látható, vagy csak tapintható tulajdonságai, vagyis a minőségük. (sok esetben, még az anyag illatától sem tekinthetünk el)

Sokan most jogosan kérdezik; Vajon a színeknek mi köze van a tapintáshoz? Bár mennyire is hihetetlen, de az ember bőre – szeme ugyan nincsen – lát. Bőrünk a különféle színek hőmérsékletére (mágneses hullámok rezgésére) érzékenyen reagál.

Hogy ennek igazáról bárki meggyőződhessen, javaslom, végezzünk el egy régóta ismert egyszerű kiérleltet.

Egy családtagunknak vagy barátunknak álló helyzetben kössük be a szemét. A két karját, egymással párhuzamosan és vízszintes tartásban helyezzük maga elé. Ezután, anélkül, hogy közölnénk vele, helyezzünk a bal oldalára, úgy vállmagasságban egy levett burájú asztallámpát. Kapcsoljuk fel!

Ekkor még nem fog történni semmi. Azonban, amikor a fény elé egy pirosra színezett üveglapot helyeznek el, s ezzel a piros fénnyel világítják be a helyiséget, a kísérleti alany kezei lassan elhajolnak balra a fény irányába, anélkül, hogy azt ő észrevenné. Most távolítsuk el a piros üveglapot, és látni fogjuk, hogy a kinyújtott kezei visszaállnak az eredeti állásba.

 

Vörös fényre balra, kék fényre jobbra lendítjük ki a magunk elé nyújtott karjainkat.

 

Ugyanezt a kísérletet ismételjük meg kék fénnyel! Az eredmény pont az ellenkezője lesz. Az alany kezei jobbra fognak kimozdulni. Más meleg színek hatására is balra, hideg színek hatására pedig jobbra fog bárki keze mozgásba lendülni. (Kilendülés mértéke és gyorsasága a szín hőfokának függvénye lesz). Vagyis, amikor egy helyiségbe belépek és ott a bal kezem felől a hideg színek vannak túlsúlyban, akkor azon az oldalon huzamosabb ideig nem tartózkodom majd szívesen. Ott taszító, rossz közérzetem támad. Szemben velem, baloldalt, ha kék falhoz, kék szőnyeget, kék függönyt és kék kárpittal bevont ülőgarnitúrát helyezek, el oda nem szívesen fognak leülni a vendégeim. Ugyan ez lesz a helyzet a vörössel, a tőlem jobbra eső szobasarokban.

 

 Baloldalt a hideg színek túlsúlya taszító, míg  jobboldalt már marasztaló

 

E kísérlet eredményével bizonyíthatjuk, hogy az ember bőre a tapintáson és a hőérzékkelésen kívül, igen is, érzékenyen reagál a különféle színekre. Bőrünknek tehát ez a képessége nagyban befolyásolhatja otthonunk berendezésének összképi hangulatát. Köztudomású, amennyiben egy helyiségben a vörös színt túlhangsúlyozzuk, ott a vérmérsékletünk felhevül, zaklatottá, robbanékonyabbá válunk, ugyan ez a hatás kék, zöld vagy ibolyaszínek esetében éppen az ellenkezőjére fordul; megnyugszunk, elálmosodunk. E hatások érzékelésében bőrünknek legalább olyan komoly szerep jut, mint a szemünknek.

 

 

Néhány megfontolandó tanács:

Fűtetlen hálószobába télen ne húzunk fel kék, vagy selyem ágyneműhuzatot! Kék vagy zöld tányérba ne tálaljunk fel meleg ételt! Csárdába ne legyen fényezett bútor, de örömtanyán se akarjuk a kanapét zöldes színű zsákvászonnal bekárpitozni!

 

 

Köszönöm figyelmüket:

 

Szerző: Horváth Tamás

Szólj hozzá Te is!

slots