Optikai csalódások II. 03dombos BARCSAI JENŐ

BARCSAY Jen?
(1900, Katona – 1988, Szentendre)

Dombos táj
1934
Olaj, vászon, 80 x 90 cm
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

A kép a Szentendre környéki domborzatot, a Pismányi völgy lankás lejt?it ábrázolja. A mestert a táj fest?i átírásának, a részletformák síkba vetítésének kérdései foglalkoztatják. Tudatosan készült fel a metamorfózisra ” ..egy nagyöbl? tájat síkba kényszeríthetünk azáltal, hogy például az összefutó vonalak helyett szétfutó vonalrendbe állítjuk a tér jelenségeit…” (Forma és tér). A festmény fels? harmadáig a vonalnyalábok összetartanak, ott azonban a távlatot egy vízszintesen elnyúló hegyvonulat zárja le. A látszati rövidülés, a közeli s a távoli színbeli egyenérték?sége, az egyenletes vastagságú kontúrozás különös perspektívát eredményez; a tér síkba kényszerül.

***
BARCSAY, Jen?
(1900, Katona – 1988, Szentendre)

Hilly Landscape
1934
Oil on canvas, 80 x 90 cm
Hungarian National Gallery, Budapest

The picture shows the hilly landscape around Szentendre, the slopes of Pismányi-valley. The master is engaged in transforming the landscape and questions of how to project them into planes of forms. He prepared himself for the metamorphosis: “… you can force a large-scale landscape into a plane by arranging events of space into a scattering order of lines instead of convergent lines …” (Form and Space). Bunches of lines converge until the second third of the picture and the horizon is closed down by mountains stretching out horizontally. Disatances appear to be shorter, colours of close and far away are of identical value and contours are of even thickness – the result is a peculiar perpective: space is forced into a plane.

Type: landscape
Time-line: 1926-1950
Form: painting

Szerző: Horváth Tamás

Szólj hozzá Te is!

slots