Minimál stílus, avagy a racionális lakberendezés formavilága

 

A XXI. századot morzsolgatni kezdő ember sajnos, többnyire magába forduló. Talán ezért is mondhatjuk, hogy a minimál stílus és a vele karöltve járó életvitel segítséget nyújthat az elidegenedő ember számára, leginkább abban, hogy a bezárkózottság helyett, melyet a fölösleges emléktárgyakhoz, kacatokhoz való görcsös ragaszkodás csak még inkább fokoz, egyre gyakrabban, és egyre több ablakot nyisson a világra.

 

 

 

cantoni-house

 

A XX. század vége a globalizáció világa volt. Ebben a létformában az egyén, habár azt a demokrácia felfogás garantálta, mégis a hatalomgyakorlásból teljesen kiszorult. Méghozzá úgy tűnik véglegesen. A globalista hatalom (koncentrálódott tőke) amely kezében tartja az ipart, kereskedelmet, az informatikát, az erőszakszervezeteket, s így a hatalomgyakorlás minden formáját, egy olyan létezési formát volt képes, ereje tudatában, az egyénre ráerőltetni, amely csak a nagyvárosi – gondolkodás és kreativitás nélküli tömegeket jutalmazza.

 

 

cantoni-house

 

Ennek a világuralmi törekvésnek hatalmi jelvénye a high-tech stílus és formajegyei. Ennek az embertől  teljesen idegen és lélektelen életfelfogásnak a stílusjegyei, ugyan akaratunk ellenére, de mégis csak átszőtték gondolatainkat s így a mindennapjaink létformáját is. Rányomta bélyegét az erkölcsi felfogásunkra és a művészetünk majd minden ágának megnyilvánulására.

 

 

cantoni-house

 

Éppen úgy az irodalmunkra, filmművészetünkre, mint a képző – és iparművészetünkre. Természetesen öltözködésünkre és a lakáskultúránkra a leginkább. Mint már olyan sokszor most is a művészet sietett a teljesen elidegenedni készülő ember segítségére és újra felkínálta, legalább is önmagunk körül, a rendezettség, a nyugalom és a tisztaság érzetét hozó változás lehetőségét.

 

 

cantoni-house

 

Ezzel egy új stílusirányzat születik a század utolsó évtizedére, melyet mi belsőépítészek és lakberendezők minimál, vagy más néven racionális irányvonalnak neveztünk el. A stílus maga általában a korábbi tapasztalatokra épít. Felhasználja többnyire az avantgarde konstruktivizmusát (szerkezetszemléletét) és a Bau – haus-iskola puritán geometrikus térképzésének formajegyeit is.

 

 

cantoni-house

 

Végül is így egyszerű és közérthető igyekszik maradni mindenki számára. Elveti a high-tech virtuális térképzési elképzeléseit és tagadja annak álságosságát, vagyis az eklektikával történő kiegyezését, kompromisszum-készségét.

 

 

cantoni-house

 

Csak is a tiszta formák és a rend révén igyekszik elérni az ember által vágyott harmóniát. Fontosnak tartja, hogy a tér szolgálja az embert. Továbbá elvárja, hogy a hozzá tartozó, a közérzetet szolgáló használati és berendezési tárgyak a természet szimmetriarendjét, egyensúlyát, ritmusát az azokat használó emberre visszasugározzák

 

 

cantoni-house

 

. Ezt olyan módon igyekszik elérni, hogy a mintákat vagy a formákat a térben sorozatosan megismételi, azokat sorba állítja, hogy ezzel is figyelmeztessen arra, hogy a rendezettség az életünkben és magunk körül nem csak egy óhaj, hanem az élet nagyon is kívánatos követelmény.

 

 

cantoni-house

 

Az egyszerű teret egyszerű geometriai formák ritmikus ismétlésével igyekszik barátságossá tenni, ha erre nincs lehetősége, akkor ugyanezt a színekkel teszi, amelyek véletlenül sem harsányak és így nem is zavarhatnak.

 

 

cantoni-house

 

A minimalizmus a szerkezeteket eldugja. A függőleges és vízszintes síkok által létrehozott kubusok (dobozok) sorozata alkotja a tárolásra alkalmas bútort, amíg az ülőbútorok egyszerű kockaformák, de mindig kiváló minőségű és mintázat nélküli kárpitozással.

 

 

cantoni-house

 

A tér dekorálása is a minimálisan szükséges dísztárgyakra korlátozódik, melyekből egy darab sohasem áll a polcon vagy lóg a falon. A minimál szabálya szerint itt is a ritmus. A kitett vagy felfüggesztett tárgyak formai ismétlése, vagy azok sorba állítása teremti meg a kívánt esztétikai élményt a szemlélő számára. A stílus minimál volta és aránylag szegényesnek tűnő, de annál elegánsabb színvilága megköveteli a bőséges természetes fény jelenlétét, amely egyben a dekorációban résztvevő színek melegségét is fokozza.

 

 

cantoni-house

 

A minimál stílusirányzat Olaszországból indult, ahol a mediterrán éghajlati viszonyok között viszonylag sok a napsütés, vagy is a térben használatos mesterséges fényforrások, általában a közvetlen, vagy is a direkt világítótestekre korlátozódnak.

 

 

cantoni-house

 

Általános világítás céljára, a mennyezetre irányítható fényű állólámpa, vagy a mennyezetről lelógatott több egyforma, kevésbé díszes burájú csillár szolgál. A stílus néha megelégszik egy-két csupasz foglalatba csavart formaizzóval is.

Térigényes stílus: Általában megköveteli a berendezési tárgyak közötti üres felületeket és így a bútorok levegős elrendezését.

 

 

cantoni-house

 

Az ilyen térben elhelyezett minden más formai világot képviselő tárgy – nem úgy, mint a High – tech – ben, ahol ez egyenesen követelmény – azonnal kirívó lesz, szinte üvölt. De ugyanezt eredményezi a térbeli összevisszaság, vagy a tárgyak rendezetlensége is.

 

 

cantoni-house

 

A használati tárgyaknál szinte kívánatos a leltár szerinti elhelyezés. Hibás. törött, kopott vagy rosszul megmunkált bútorok összképben azonnal szemet szúrnak és minősítenek.

 

 

 

cantoni-house

 

A minimál stílusban berendezett lakás éppen ezért névjegykártyája a lakójának, A XXI. századot morzsolgatni kezdő ember sajnos, többnyire magába forduló. Talán ezért is mondhatjuk, hogy a minimál stílus és a vele karöltve járó életvitel segítséget nyújthat az elidegenedő ember számára, leginkább abban, hogy a bezárkózottság helyett, melyet a fölösleges emléktárgyakhoz, kacatokhoz való görcsös ragaszkodás csak még inkább fokoz, egyre gyakrabban, és egyre több ablakot nyisson a világra.

 

 

cantoni-house

 

Köszönöm a figyelmüket:

Horváth Tamás (2000-05-25)

 

 

 

Szerző: Horváth Tamás

Szólj hozzá Te is!

slots