Történelmi stílusjegyek és a mai lakás – II. rész

 

Hogy épp ezen időkben, és különösen Olaszországban, és a művészet minden terén, minden idők legnagyobb mesterei megszülethettek, ebben egy sajátságos véletlen is közrejátszott.

 

A pápák finom sugallata

Az középkori évszázadokban a lakásberendezés művészetében a legmeghatározóbb tényező a pápaság volt. Különösen igaz ez reneszánsz korára, melynek megteremtése, Bizánc eleste után, az onnan kiüldözött és Rómába menekült görög humanistáknak volt köszönhető. Mindezt a régi görög és római klasszikusok kultuszának feléledése, a hajdani műremekek, szobrok, fali festmények (groteszkek) fellelése és tanulmányozása segítette. A reneszánsz pápái, a különböző olasz fejedelmekkel közösen adták a kor legnagyobb mecénásait. Tettük nem volt több, de kevesebb sem, mint a régi, nagy Róma stílusának, díszítési motívumainak újrafelhasználása és alkalmazása. Természetesen a quattrocento művészeinek és mestereinek sajátos bélyegeivel gazdagítva.

 

Gótikus stílusjegyek I. kép

Gótikus stílusjegyek II. kép

Gótikus stílusjegyek III. kép

Gótikus stílusjegyek IV. kép

 

Hogy épp ezen időkben, és különösen Olaszországban, és a művészet minden terén, minden idők legnagyobb mesterei megszülethettek, ebben egy sajátságos véletlen is közrejátszott.

A lakásberendezés terén az akkori pompaszerető pápák és fejedelmek korából ma is megbámuljuk a gyönyörű asztalokat, karosszékeket, székeket, a nagy faragott, berakott, vagy festett ládákat, ülőládákat, imazsámolyokat, pohárszékeket és szekrényeket, a pompázatos ágyaikkal együtt.

 

Reneszánsz stílusjegyek I. kép

Reneszánsz stílusjegyek II. kép

 

Az igaz, hogy a kereszténység és a pápaság volt a reneszánsz egyik fő mozgatórugója, de ugyanakkor az is igaz, hogy a korai kereszténység aszkézise és szegénysége, volt az – természetesen a barbárok betöréseinek hatásaival együtt – mely a földi gyönyöröktől elvont eszményiség, vagyis a luxus-művészet felett, végül megkongatja azt a halálharangot, is, mely korábban a régi Rómát teljes mértékben uralta. Visszaesés állott be a művészet; szobrászat, építkezés, lakásberendezés, ötvösművészet terén, mely előttünk majdnem érthetetlennek tűnne fel, ha napjaink nem mutatnának nekünk – igaz, teljesen más indokokból eredő – hasonló jelenségeket.

 

Reneszánsz stílusjegyek III. kép

Reneszánsz stílusjegyek IV. kép

Reneszánsz stílusjegyek V. kép

 

Amíg a reneszánsz egyetemes, klasszikusan komoly, néha már merev formái e kor nagyszabású kihívásainak igyekeztek megfelelni, addig az emberiség fejlődő emancipálása a keresztény vallási erkölcsök szigora alól igyekszik kibúvókat találni. végül is ezek a kibúvók hozza majd magukkal az erkölcs fokozatos fellazításának az igényét, valamint a mértéktelen pompa- és kényelem szeretetet. Az efféle igényes élet, aztán már nem éri be az egyenes vonalakkal és formákkal. Kiköveteli magának a barokk világ hajlított formáihoz és dúsan díszített bútoraihoz vezető út stílusváltását.

 

Folytatás: A történelmi stílusok III. részben.

(A gótikával külön fejezetben foglalkozom a későbbiekben.)

 

 

 

Szerző: Horváth Tamás

Szólj hozzá Te is!

slots