Van egy perced? (09) Keresztényvallás és a lakásművészet kapcsolata

Az ókori kezdetek után, a lakásművészet stílusának fejlődésében a népek műtörténetében, mindenkor vezető szerepe volt a vallásnak. Az isteneknek, vagy az istenségnek, házát, házait a kor emberi igyekeztek ízlésviláguknak megfelelő legmagasabb szintjén feldíszíteni.

 

Ilyenképpen bátran állíthatjuk, hogy minden, ami mai hajlékaink díszítésében szép, bár ez minden esetben szubjektív megítélésnek a kérdése, azt a vallás, az uralkodó történelmi osztályok szükséglete és a kultúra színvonalának fejlődése hozta létre. Vagyis a vallás tette olyanná, amilyennek azt napjaink lakásművészetében viszontlátjuk.

 

 

A keresztény vallás és a pápák szerepe Európa lakásművészetének fejlődésében:

 

Lakásművészet fejlődésében az elmúlt korokban a legfőbb szerep a   pápaságé volt, de az is igaz, hogy ebben a fejlődésben Bizánc eleste után – főleg a reneszánszban – jelentős szerep jutott a kiüldözött és Rómába menekült görög humanisták eszmeiségének.

 

A hajdani görög és római klasszikus kutúra újraéledése, valamint a hajdani műremekek, szobrok, fali festmények (groteszkek) fellelése és tanulmányozása sugallta a lakásművészet ilyenképpen történő fejlődését.

 

 

A reneszánsz kor pápái és az itáliai fejedelmek voltak a kor művészi fejlődésének igazi mecénásai. Ez nem jelentett mást, mint az egykori görög és római stílus ékítményeinek újra történő alkalmazása a quattrocento igényes emberének haladó szellemiségével kiegészítve, mind a szépművészetekben, mind a lakásművészetben.

 

Akkor ebben egy isteni csoda is közrejátszott, ugyanis épp ezen időkben, különösen Itáliában, a művészet minden terén, minden idők legnagyobb mestereit engedte a Teremtő megszületni.

 

A lakásművészetből, az akkori pompaszerető pápák és fejedelmek korából, még ma is megbámuljuk a gyönyörű asztalokat, karosszékeket, székeket, a hatalmas faragott, berakott, vagy festett ládákat, imazsámolyokat, pohárszékeket. szekrényeket és ágyakat, nem is beszélve a csodálatos csipkékről, kárpitokról, szőnyegekről és a színeiben gazdag, pompás viseletekről.

 

 

 

 

e… Amikor arról beszélünk, hogy a kereszténység és a pápaság volt a reneszánsz kori szépművészeteknek és lakásművészet fejlődésének a mozgatórugója, úgy az is igaz, hogy a korai kereszténység aszketizmusa és szegényes életvitele éles ellentétben állt a földi gyönyörök eszményiségét éltető luxus-művészet minden olyan szépségével és pópájával, melyek a régi görög és római szépművészetek és lakásművészet stílusának fénykorát utánozták.

 

A reneszánsz egyenesvonalú, de klasszikus motívumokkal tűzdelt, ritmikusan ismétlődő forma és díszítő világa teljes mértékben megfelelt a keresztény vallás erkölcsi szigora alól és az erkölcsök bizonyos fellazulása alól felszabadult ember ízlésvilágának. A kor gazdasági és társadalmi fejlődése a lakásművészetben is kikövetelte magának a színeiben gazdag pompa, kellem és kényelem szeretetét.

Ez az út aztán lassan a barokk kor hajlított formáihoz és dúsan ékített lakásművészetéhez és bútoraihoz vezetett. Ezt a stílusát a művészeteknek már XIV. Lui korának nevezzük.

 

 

Akit e kor lakásművészete továbbra is érdekel lapunk oldalain, a keresőbe „XIV. Lajos”, vagy „barokk stílus” címszavakat bebillentyűzve, további érdekes cikkeket olvashat.

Szerző: Horváth Tamás

Szólj hozzá Te is!

slots