Színekkel élni

Régi életbölcsesség, hogy testi jó­érzésünkre és egészségünkre három tényező van döntő hatással:

  • levegő,
  • táplálkozás
  • ruház­kodás.

Még a háború előtt egy Maynard nevű amerikai professzor tudományos kísérletei kiderítették, hogy egy negyedik tényező: a szí­nek, amelyek körülvesznek bennünket, hasonlóképen nagy jelentőségű, bár korábban teljesen ismeretlen szerepet játszanak az életünkben.

 

 

VÖLGY HÍD ÉS SZÍNEKRŐL 009

 

Maynard professzor a kísérleteit akkoriban Chicago egyik legna­gyobb kórházában végezte. Amíg a mi kórházaink az állandó fehér szín tisztaságában pompáztak, a professzor kísérletei bebizonyították, hogy a különböző betegségek gyógyításánál a különféle színeknek jótékony ha­tással bírnak.

A kísérleti kórházban az idegbetegek kórtermei halvány levél­zöld színben pompáztak, ugyanis a tapasztalatok szerint ez a szín rendkívül sikeresen nyugtatta a betegeket. A professzor tapasztalata szerint még az őrjöngök is lecsillapulnak, ha bi­zonyos ideig a zöld szín hatásának voltak kitéve.

 

?

?

 

 

A chicagói kórház egy másik emelete meg narancsszínben pom­pázott. Itt ugyanis a végelgyengülésben szen­vedő betegei feküdtek. Mint leírta: a diadal­mas narancsszín minden itt kezelt idős embernek a végső életenergiáját is csatasorba készteti állítani.

Kék színűek voltak azok a kórtermek, amiknek betegei elsősorban sok-sok alvást igényelnek,- mert ennek a szín­nek rövid időn belül valóságos al­tató hatása van.

 

 

Gárdonyból elszökött az ősz 026 GÁRDONY ÉS MÁS 2014 . nov 113

 

Azok a betegek vi­szont, akik operáció után voltak, vagy azok, akik csak a felépülésükhöz fokozott táplálkozásra szorultak: citromsárgá­ra festett falú kórtermekbe kerülnek, mert mint a professzor tapasztalta: ez a szín hihetetlen mértékben nö­velte a betegek étvágyát.

 

 

etkezo-sarga

 

Csupán azok, akik a betegségüknek a krízis – szakában voltak, vagy pedig egy távoli operáció előtt álltak: kerülnek fehérre festett falú kórtermekbe, hogy ott semmiféle kedély­hullámzásnak ne legyenek kitéve.

 

 

korterem

 

Maynard professzor kísérletei és tudo­mányos megállapításai egyébként az élet más megnyilvánulásaiban is sze­rephez jutottak. New-York iskolai krampuszainak termei az ő elvei szerint nyerték el belső díszítésüket. A fehér, vagy egyszínű festés helyett olyan színeket kaptak, amelyek alkalmasak voltak arra, hogy a tanulók figyel­mét és munkakészségét a maximum­ra fokozzák.

 

 

tanterem

 

Ugyanígy bekövetkezett az is­tállók és ólak belsejének citromsárga és kék színben való kifestése, hogy ily módon fokozzák az állatok ét­vágyát és nyugalmát. Sőt a gyár­helyiségnek élénk színekben való kifestésére is sor került, mert bebizonyosodott a színeknek nem csu­pán gyógyító, hanem a munkatelje­sítményt növelő hatásuk is van.

 

 

irodai-tarsalgo

 

A professzor még ennél is egy lépéssel továbbment és kísérleti úton bebizonyí­totta a színeknek a kereskedelmi életben való hatását. Ez pedig nem csupán a kirakatok színpom­pájára vonatkozott, hanem az áru csomagolására, a reklámlapok nyomá­sára, az áru színeire, melyeket különö­sen a piperecikknél találta döntő jelen­tőségűnek.Hogy csak egyetlen példát említsünk: senki nem vásárolna szí­vesen szürke színű szappant, még akkor sem, ha annak nagyszerű illata lenne.

 

 

parfumok

 

Maynard professzor kutatásainak eredményét közzétéve a következő, különösen a nőkre nézve döntő jelentőségű mondattal fejezte be:Ha az asszonyok és leányok ismernék azt a hatást, amit a har­sogó ibolya, bíborvörös,’ lila és ha­sonló színeknek túlzott használatával a férfiak szemidegeire gyakorolnak, feltét­lenül mindig az alkalomnak, a cél­nak és a férfi hangulatának megfe­lelő, ahhoz alkalmazkodó, azt fokozó, vagy lecsillapító színű ruhákat és sminkeket viselnének.

 

ruha-butik

 

 

Bár ez a tudományos kutatás már közel egy év százada történt, napjainkban mégis gyerekcipőben jár a színek lelki és fiziológiai hatásának általánosságban elterjedt ismerete és tudatos használata. Napjaink végtelenül leegyszerűsített és uniformizált lakberendezési divatja, mely a gyári nagyipar tőmegtermelését hívatott kiszolgálni, fehér, fekete, szürke színtelenségével közel sem az emberi lélek év tizedek óta megromlott egészségének gyógyulását szolgálja. Vagyis:Kollégák sokkal több színt a palettára!

Hasonló cikkek:

http://lakberendezes.hu/elmelet/hangulatteremtes-szinekkel/

http://lakberendezes.hu/elmelet/stilusokrol/orokos-napsutesben-szinek-es-dallamok/

http://lakberendezes.hu/elmelet/vilagitasrol/feny-es-szinek-kolcsonhatasa-a-lakberendezesbenfenyek-es-szinek-az-otthonunkban/

http://akberendezes.hu/elmelet/szinek-tulajdonsagairol-ii-resz/

 

http://lakberendezes.hu/elmelet/szinek-tulajdonsagairol-iii-resz/

 

Szerző: Horváth Tamás

Szólj hozzá Te is!

slots