Erdély

  • Az erdélyi lélek – III. befejező rész

      A székely ember csűrre ma is olyan, mintha Attila fapalotájáról vette volna hozzá a mintát. Nyelve a tájszóláson túlmenő formai és fogalmi eredetiséget mutat úgy kifejező erőben, mint ritmusban vagy fonetikájában. Lefordíthatatlanul nemzeti, magyar, illetve székely.     Ki...

  • Az erdélyi lélek – II. rész

    Külön csodálatos fejezet Erdély szellemi történelmében a népköltészet, amelynek szépsége, értékessége és gazdagsága az egyetemes magyar nyelvterületen, mondhatni páratlanul áll. A székely népballadákat és népmeséket már régóta számon tartja és értékeli a világirodalom.         Hogy miképp hatott...

  • Az erdélyi lélek – I. rész

    Az utolsó években sokat írtak az erdélyi lélekről, de inkább csak felöltő megjelenési formáját ölelték fel. Csak érintették a lényegét. Nekünk, valóban erdélyieknek, sem nem téma, se nem probléma, nem is beszélünk róla, mert mi magunk mindenestől vagyunk az erdélyi...

slots