Anton Pavlovics Csehov  (1860. január 29. –1904. július 15.) Orosz író, drámaíró, orvos. Puskin, Gogol, Tolsztoj, Dosztojevszkij és Turgenyev mellett a 19. századi orosz irodalom egyik legkiemelkedőbb irodalmárja. A századforduló drámairodalmának egyik meghatározó személyisége, másfelől a novella műfajának megújítója....