Már az ókori fáraók is nagyon sokra becsülték a virágokat. Meghívott vendégeik ünnepi asztalait valóságos virágerdőbe borították.     Néró hírhedt lakomáin a terem mennyezetéről váratlanul zúdult alá virágeső, amely gyakran betemette és megfullasztotta a részeg mulatozókat.A pogány kultúra, mely...