Külön csodálatos fejezet Erdély szellemi történelmében a népköltészet, amelynek szépsége, értékessége és gazdagsága az egyetemes magyar nyelvterületen, mondhatni páratlanul áll. A székely népballadákat és népmeséket már régóta számon tartja és értékeli a világirodalom.         Hogy miképp hatott...