Legenda a lustaságról (Oscar Wilde)

 

Nagyon régen, az idők végtelenségében történt: a Sátán elhatározta, hogy békét köt az Úristennel.

Nagy tanácskozásra hívta össze a pokol előkelőségeit. A bukott angyalok egymás után szólaltak fel és terjesztették elő ja­vaslataikat, hogy sikerüljön a kibékülés az Éggel.

– Sátán, csak arra vigyázz, hogy ne légy a vesztes! Semmi szín alatt ne engedd át a birodalmadat. Követelj legalább annyit, hogy minden ember lelkének fele fölött te gyakorolj hatalmat.

A Sátán végighallgatta az összes indítványt, de nem felelt semmit. Gőgös és gú­nyos szájának furcsa mosolya azonban megnyugtatta az egybegyűlteket. Tudták, hogy a pokol uralkodója bizonyára sá­táni tervet eszelt ki.

 

 

A Sátán küldöttei tehát megjelentek az Úristen színe előtt.

-A mi királyunk békét akar kötni. .

Az Úristen ott sétálgatott éppen a Para­dicsomban. Csodálatos szépségű nap volt. Az Úristen igazán kegyes és kegyelmes kedvében volt.

 

– Jöjjön tehát, – mondta jóságosán , bizonyítva békülési szándékát.

A Sátán megjelent a Paradicsomban és térdre hullt az Úristen előtt.

– Kegyelmet kérek, – ‘szólt reszkető hangon.

-Meghódolásom bizonyságául felajánlom Neked az emberek minden bűnét, amiket összegyűjtöttem és most átnyújtok Neked.

Az Úristen megörült.

A Sátán ugyanis elhozta Hozzá a telhetetlenséget, a zsarnokságot, az irigységet, a haragot és még sok más bűnt.

 

 

Az egész világ szinte megtisztultnak lát­szott ebben a pillanatban. Már majdnem megnyíltak a Paradicsom kapui a Sátán és kísérete előtt, amikor az Úristen arca hirtelen komorrá változott.

 

– Semmi szükségem ezekre, – csengett a hangja. – Csak egyetlen emberi hibát és gyengeséget hozz el nekem és min­den bűnt átengedek neked.

-Mi lenne az? – kérdezte a Sátán.

Szűnjék meg a világon és az emberek lelkében a lustaság!

 

 

A Sátán elsápadt és tagadóan rázta fejét.

-A lustaság az enyém marad!

~ Mit érek akkor a többivel — mondta komoran az Úristen.

– Egyetlen esztendő sem kell hozzá és minden bűn dudvája újra megterem az emberek lelkében.

-Hozd el hát nekem a lustaságot!

– Ez az én legértékesebb kincsem, – felelte a Sátán.

– Ilyen sokat ne kívánj tőlem!-kiabálta a Sátán az Úristen felé.

Nos, ezért hiúsult meg a békekötés az Úristen és a Sátán között.

 

 

Szerző: Horváth Tamás

Szólj hozzá Te is!

slots