Orosz szellemi nagyságok: Anton Pavlovics Csehov

 

Anton Pavlovics Csehov  (1860. január 29.1904. július 15.)

Orosz író, drámaíró, orvos. Puskin, Gogol, Tolsztoj, Dosztojevszkij és Turgenyev mellett a 19. századi orosz irodalom egyik legkiemelkedőbb irodalmárja. A századforduló drámairodalmának egyik meghatározó személyisége, másfelől a novella műfajának megújítója. Anton Csehov Dél-Oroszországban, az Azovi-tenger partján fekvő Taganrog kikötővárosban született.

 

 

 

Taganrogban fejezte be elemi és középiskolai tanulmányait. Ez idő alatt házitanítóskodott jó módú polgári családoknál.

A gimnázium befejezése után 1879-ben csatlakozott addigra már Moszkvában élő családjához. Szülővárosától kapott ösztöndíjjal zsebében beiratkozott a moszkvai állami egyetem orvosi fakultására.

Már az egyetemi évek alatt számos humoreszkje, szatirikus elbeszélése jelent meg különféle moszkvai bulvárlapokban, többnyire Antosa Csehontye álnéven. 1882 őszétől a szentpétervári Oszkolki (Szilánkok) című rangosabb szatirikus lap állandó munkatársa lett.

1884-ben megszerezte orvosi diplomáját és praktizálni kezdett, ám másfél évvel később hosszú időre felhagyott az orvosi gyakorlattal. 1886 elején rendszeres munkatársa lett Alekszej Szuvorin Szentpéterváron megjelenő Novoje Vremja (Új Idő) című lapjának.

Ekkortól kezdve egyre meghatározóbb szerepet tölt be életében az írás és az írói elhivatottság.

Közel két év alatt több mint száz novellát írt. Novelláinak két kötetes kiadása elnyerte az országos elismerést jelentő Puskin-díjat.

Színművei ma a világ számottevő színházainak műsorán rendszeresen szerepelnek.

Ismertebb színművei:

Sirály (1896) –Ványa bácsi (1899–1900) – Három nővér (1901) – Cseresznyéskert (1904)

(Wikipédia)

 

 

Napjainkba léteznek olyan zűrzavaros elmék, amelyeknek tanácsára a hitleri Németország mintájára a műveit, csak azért, mert orosz író alkotásai, megjelent könyveit bezúzatnák, színműveinek előadásait letiltanak a világ színpadjainak műsoráról.

Megjegyzés tőlem: Horváth Tamás

 

Taganrogban nagyon tisztelettel kezelik Csehov, a nagy orosz író emlékét. A kikötővárosban Számos történelmi hely található az íróval és családjával kapcsolatban. Mindenekelőtt a Csehov-ház és a Csehov-üzlet, amelyek ma múzeumként működnek.

Pavel Chekhov sikeres kereskedése tette lehetővé, hogy a család korábbinál sokkal tágabb házat bérelhessen. A ház egy üzlethelyiséget is magába foglalt. A család anyagi felemelkedését annak köszönhette, hogy Taganrog olyan kikötőváros volt, ahova különféle behozott vagy, ahogyan akkor hívták, gyarmati javakat hajóztak be.

 

Az üzlet egy forgalmas utcában található, szó szerint öt perc sétára a régi vasútállomástól és egy kőhajításnyira a piactól. A jól megválasztott kereskedés helyszíne a sikeres üzletvitelnek és a család gazdagodásának feltétele volt.

 

 

Csehov háza egy nagyon kicsi, apró ház, amelyben az író 1860 januárjában született. Ez a ház nem tartozott a Csehóv családhoz, azt bérelték. A ház négy teljesen apró helyiségből és tornácból áll. A hangulatos udvaron, nyír -, fűz és cseresznyefa díszlik. A kertben található az író emlékműve, melyet elsőként állítottak a nagy író emlékére Oroszországban.

Képek a múzeum albumából:

 

 

Szerző: Horváth Tamás

Szólj hozzá Te is!

slots