Trianon elleni harc minden magyar számára.

 

 

Magyarok imádsága – Kallós Dezső – 1921.

 

Hiszek egy istenben, hiszek egy hazában.

Hiszek egy isteni örök igazságban.

Hiszek Magyarország feltámadásában.

 

 

 

Kassai vén dómban – Kallós Dezső – 1921.

 

Kassai vén dómban a harangok zúgnak.

Pünkösd vasárnapján hő imára hívnak.

Csatos imakönyvvel reszkető kezében,

cseh szuronnyal elnémított árva magyar lépdel.

De az imakönyvbe bele van az írva:

Ezeréves szép hazánkat nem tehetik sírba.

 

Erdély büszke népe nem sír, már nem jajgat.

Rákóczi üzente a magyar nem halhat,

nem lehet a székely az oláh szolgája.

A gazdának nem parancsolt soha a kutyája!

Felszáll még a turul Gyergyó havasára.

Karmai közt összeroppan az oláhok járma.

 

 

Igazságot Magyarországnak!

Kottát és verset megjelentette: Bárd Ferenc és Fia, Budapest, 1921.

 

 

Szerző: Horváth Tamás

Szólj hozzá Te is!

slots