Szinekben oldódó lelkek

 • Szinekben oldodó lelkek IV. rész

    „Ma, hogy már ismerjük annak útját és módját, ahogy a sátoros cigányból letelepedett cigány lett, bátran állíthatjuk, hogy hazánkba eredetileg csak vándor, úgynevezett sátoros (Kortorár) cigányok jöttek, miután azok, kik már útközben letelepedtek, végképp meg is váltak törzsüktől, s...

 • Szinekben oldodó lelkek III. rész

  A szabadság harc bukása utáni években a még kóborló cigányokat társadalmi akarat hiányában, inkább civil kezdeményezéssel igyekeznek helyhez kötni. Például Hám János szatmári püspök 1857. cigány iskolát alapít a számukra, mely iskola azonban csakhamar tanuló nélkül marad, akárcsak Érsekújvárt, Farkas...

 • Szinekben oldodó lelkek II. rész

  A cigányok Közép-Európában való megjelenésükkor, magukat egyiptomi búcsújáróknak mondták, kiknek azért kell hét évig zarándokolni és a kereszténység alamizsnáiból élni, mert Jézust, midőn ez szülőivel Heródes üldözései elől menekült, nem fogadták be asátraikba. ás csapat viszont azt beszélte, hogy hazájuk...

 • Szinekben oldodó lelkek I. rész

    „Cigány vagyok, árok partján születtem. Nem ragyogott fényes csillag felettem. Rongy a ruhám, sátor az én palotám, Könnyes szemű cigány asszony az anyám.” A cigányok csapatai számottevőn a népvándorlások utolsó hullámával a XV. sz. elején érkeztek meg és szóródtak...

slots